Met de benoeming van Jojanneke Goedings tot Chief People and Sustainability Officer (CPSO) per 15 augustus is de invulling van de nieuwe topstructuur van Coöperatie VGZ compleet. 
Jojanneke Goedings (1975) is bedrijfskundige met een postdoctoraal in verandermanagement. Zij heeft ervaring opgedaan in zowel de financiële dienstverlening als in de zorg. Sinds september 2019 is zij bij Coöperatie VGZ in dienst als clusterleider ‘Moeite met betalen’. In deze rol zette zij zich in voor een schuldenzorgvrij én gezonder Nederland.

Een duurzame, inclusieve en ‘people-first’ gedreven coöperatie 2.0

Vanuit haar nieuwe strategie heeft VGZ een stevige ambitie als het gaat om mens en duurzaamheid. Als coöperatie 2.0 wil zij de gezondste werkgever zijn die staat voor bevlogen en betrokken medewerkers, duurzaam ondernemen, inclusie en solidariteit. De CPSO is verantwoordelijk voor personeels-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling,  personeelsmanagement, duurzaamheid en facility management.

Jojanneke Goedings, CPSO: ‘Zorgen voor verbinding, dat vind ik belangrijk. Verbinding tussen mensen en tussen afdelingen, met aandacht voor elkaar. Binnen VGZ en daarbuiten. Maar ook verbinding tussen mensen en de missie en duurzaamheidsvisie van onze coöperatie. Dat geeft bevlogenheid en kracht.’ 

Duurzame coöperatie 2.0 fundamenteel voor uitrol strategie

Karien van Gennip, CEO: ‘Uiteindelijk is alles mensenwerk. Het gaat erom dat we met elkaar een organisatie bouwen waar mensen zich thuis voelen. Waarin ze zich gehoord en gezien voelen en waarin ze écht het verschil kunnen maken voor de maatschappij. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Jojanneke deze beweging op gang krijgt en ben trots haar te mogen verwelkomen in ons team.’ 

Nieuwe strategie

Met de nieuwe strategie speelt Coöperatie VGZ in op een aantal belangrijke trends in de samenleving. De zorg staat op een kantelpunt. Digitalisering, nieuwe technologieën, uitdagers op de zorgmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het speelveld. Ook de verwachtingen van onze leden veranderen. VGZ voorziet een ware patiëntenrevolutie. Patiënten zullen steeds vaker op zoek gaan naar passende zorg op het juiste moment, digitaal, hybride of door alternatief aanbod, waardoor ze een passend antwoord krijgen op hun gezondheids- of zorgvragen.

Samenstelling Executive Committee

Het Executive Committee is sinds 15 juni het besluitvormend orgaan dat Coöperatie VGZ als één geheel aanstuurt. Dit zogenoemde ExCo heeft gezamenlijk de dagelijkse leiding over VGZ en bestaat uit zes leden:

  • Karien van Gennip – Chief Executive Officer (CEO)
  • Kees Hamster – Chief Financial and Risk Officer (CFRO)
  • Frank Elion – Chief Member Officer (CMO)
  • Jojanneke Goedings – Chief People & Sustainability Officer (CPSO)
  • Mirjam Verhoeven – Chief Transformation & Information Officer (CTIO)
  • Marjo Vissers-Kuijpers – Chief Health Officer (CHO)

Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘Met de benoeming van Jojanneke is de nieuwe topstructuur van Coöperatie VGZ compleet. Het ExCo kan de organisatie meer gericht en als één geheel aansturen en daarmee bouwt Coöperatie VGZ slagvaardig aan een toekomstbestendige organisatie.’