Een circulair watermanagementsysteem dat het afvalwater van de Eerbeekse en Loenense papier- en kartonfabrieken volledig terug gaat zuiveren naar schoon proceswater is een stap dichterbij. De laatste vijf maanden van 2023 zijn in de pilot Waterrotonde van Industriewater Eerbeek (IWE) diverse innovatieve technologieën voor waterzuivering (wetenschappelijk) getest. Ook de technische haalbaarheid van een ‘full scale’ installatie is onderzocht en positief gebleken.

Het laboratorium van Industriewater Eerbeek heeft ruim 30.000 datapunten verzameld tijdens de pilot. De gegevens uit deze analyses zijn gebruikt om een identieke digitale tweelingversie te bouwen met het modelleringsplatform gProms. Deze digitale ‘tweeling’ maakt het mogelijk om de Waterrotonde op ware grootte (full scale) door te rekenen, zowel financieel, technisch als qua omvang. Het definiëren van deze uitgangspunten en het kunnen bouwen van deze digitale tweeling zijn een belangrijk resultaat van de pilot.

Belangrijkste technologische doelen behaald

Ook de andere belangrijkste technologische doelen van de pilot zijn behaald. Aangetoond is dat het geproduceerde proceswater voldoet aan de kwaliteitseisen van de papier- en kartonfabrieken in Eerbeek en Loenen. Om volledig circulair watergebruik (zero liquid discharge) te bereiken, is verdere bewerking van het water noodzakelijk. Voor de brijnstromen – het concentraat uit de gebruikte technologieën – zijn technieken op laboratoriumschaal getest. Hierin is aangetoond dat deze brijnstromen omgezet kunnen worden in waardevolle grondstoffen voor andere toepassingen, zoals zuur, base of hypochloriet.

Blauwdruk voor toekomstige projecten

Met deze resultaten toont de pilot Waterrotonde dat duurzaam en efficiënt watermanagement in de papier- en kartonindustrie technisch haalbaar is. Dit maakt het een veelbelovend en inspirerend voorbeeld voor andere industriële waterhergebruikprojecten zowel in Nederland als internationaal.

Haalbaarheid

In de laatste fase van de pilot is een pre-engineering studie uitgevoerd waarbij ook een voorlopige inschatting is gemaakt van de investerings- en operationele kosten van een full-scale Waterrotonde. Op basis hiervan beslissen de participerende partijen binnenkort of zij daadwerkelijk gaan investeren in een full-scale installatie. Voor de uiteindelijke realisatie is voldoende beschikbare elektriciteit een belangrijke voorwaarde. Dit vormt een reële uitdaging gezien de huidige grote druk op de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Interesse drinkwaterbedrijf Vitens

Onder meer drinkwaterbedrijf Vitens heeft interesse getoond in de techniek die is ontwikkeld voor het circulaire watermanagementsysteem. Het drinkwaterbedrijf levert jaarlijks meer dan 340 miljard liter drinkwater aan zes miljoen klanten. Dit zijn zowel particulieren als bedrijven in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

“De vraag naar schoon drinkwater blijft groeien en tegelijk wordt het steeds lastiger voor Vitens om genoeg drinkwater te leveren. Daarom zoeken wij als drinkwaterbedrijf, met onder andere provincie Gelderland en waterschappen, naar nieuwe bronnen voor schoon water en deze pilot kwam daarbij in onze scope. De pilot Waterrotonde heeft technologisch aangetoond dat men proces- en oppervlaktewater heel goed kan zuiveren. Zo onderzoeken we bij Vitens of de IJssel een potentiële bron kan zijn voor drinkwater. De techniek van deze pilot zien wij dan ook als zeer kansrijk voor onze uitdaging om komende decennia voldoende schoon drinkwater te blijven leveren aan huishoudens en het bedrijfsleven. We zijn in gesprek met Industriewater Eerbeek om te kijken of wij kunnen aansluiten en de realisatie kunnen versnellen”, aldus Rik Dogger, woordvoerder van Vitens.

Samenwerken aan de Waterrotonde Eerbeek

Waterrotonde Eerbeek is geïnitieerd en uitgewerkt door drie papierfabrieken uit Eerbeek die tevens eigenaar zijn van Industriewater Eerbeek: Coldenhove, Stora Enso de Hoop en Folding Boxboard Eerbeek. Daarnaast is het Loenense Smart Packaging Solutions bij de pilot aangehaakt. De pilot is mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe, de VNP (Vereniging Nederlandse Papierfabrieken) en de gemeente Brummen. Ook is er intensief samengewerkt met meerdere kennis- en technologiepartners. Waterrotonde Eerbeek is onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en maakt daarmee deel uit van de grotere gebiedsopgave.