Bedrijven, vakbonden en ngo’s zijn in dialoog over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Partijen willen hiermee gezamenlijk leiderschap tonen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP’s voor bedrijven en mensenrechten.

De betrokken partijen (zie hieronder) willen bedrijven in de kleding- en textielsector ondersteunen bij het toepassen van hun due diligence (gepaste zorgvuldigheid) met een aanpak die is toegespitst op de specifieke uitdagingen in de textielsector op basis van toekomstige wettelijke eisen. De EU komt in 2022 met een wetgevingsvoorstel en ook in Nederland bereidt het kabinet wetgeving voor op het gebied van internationaal MVO. De nieuwe overeenkomst heeft als doel de meest impactvolle doelen in de sector te stellen. De focus ligt in eerste instantie op de nationale en internationale spelers die actief zijn op de Nederlandse markt, maar het proces staat ook open voor organisaties die actief zijn in andere Europese landen. Naar verwachting zal de nieuwe overeenkomst voorjaar 2022 het licht zien, mede afhankelijk van het commitment van de Nederlandse overheid en de integratie in het systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de sector. De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het proces.

Collectieve impact

De verkenning naar de nieuwe overeenkomst wordt gevoed door het feit dat er nog steeds structurele misstanden zijn voor mens, dier en milieu in de keten, ondanks de vooruitgang die is geboekt in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). Dit convenant loopt eind dit jaar af. Partijen maken gebruik van de kennis en ervaring die is opgebouwd in het CKT en bekijken ook of nieuwe circulaire strategieën onderdeel kunnen worden van de overeenkomst.

“Partijen willen een overeenkomst die impactvol is. Onze aanpak zorgt voor duidelijke, individuele en gedeelde toezeggingen om collectieve doelen te bereiken. Dit geeft de sector een gemeenschappelijk aanknopingspunt over hoe impact kan worden bereikt in de sector,” zegt Jennifer Schappert, die namens de SER het proces leidt. Schappert heeft ruime ervaring op internationaal MVO-gebied in de sector. Zo leidde ze de onderhandelingen bij de OESO over de kleding- en textielrichtlijn. Bij de OESO deed ze verschillende onderzoeken naar de mate waarin sectorinitiatieven in lijn zijn met de OESO-richtlijnen. De totstandkoming van de nieuwe overeenkomst past in de faciliterende rol van de SER om dialoog en samenwerking tussen meerdere belanghebbenden te bevorderen.

Betrokken partijen

De betrokken partijen bij het proces zijn:

  • brancheverenigingen InRetail en Modint
  • vakbonden CNV en FNV
  • ngo’s Solidaridad en UNICEF.