Voetbalclubs zullen in de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energiebeheer, met name wat betreft elektriciteit, water, gas en afvalverwerking. Een recent onderzoek, uitgevoerd door EnergyC in opdracht van de KNVB en duurzaamheidspartner Alklima / Mitsubishi Electric, benadrukt de noodzaak voor voetbalverenigingen om te investeren in duurzaamheid om hun financiële positie te versterken en de sport toegankelijk te houden. Het onderzoek markeert het begin van De Groene Clubweken, een initiatief van de KNVB en Alklima / Mitsubishi Electric om het verenigingsleven te helpen verduurzamen.

Martijn van Leerdam, expert op het gebied van verduurzaming van sportclubs bij Alklima / Mitsubishi Electric, marktleider in duurzame warmtepompoplossingen, legt uit: “De stijgende kosten van vitale nutsvoorzieningen dwingen voetbalclubs om strategieën te ontwikkelen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Als belangrijke speler in duurzame warmtepompoplossingen, zien we een groeiende behoefte aan technologische oplossingen die clubs helpen hun operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan de energietransitie. Daarom zijn we de Groene Clubweken samen met de KNVB gestart, om clubs te helpen de juiste stappen te nemen.”

Aanzienlijke kostenstijgingen voor energie maken investeringen in duurzaamheid essentieel

De trendanalyse laat zien dat voetbalclubs richting 2030 te maken krijgen met aanzienlijke kostenstijgingen voor vitale nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, gas en afvalverwerking. Hoewel de kosten tot 2020 vrij stabiel leken, wordt nu een jaarlijkse toename verwacht. Het wordt dus steeds belangrijker om strategieën te ontwikkelen voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing.

Tim Hofman, programmamanager duurzaamheid KNVB: “We zien dat voetbalclubs steeds meer inzetten op duurzaamheid. Dit onderzoek bevestigt dat dit de juiste weg is. En er zijn ook ontzettend veel kansen voor verenigingen als het gaat om het verduurzamen van de voetbalclub. Dit thema komt de komende jaren hoger op de agenda te staan binnen het verenigingsleven. Via De Groene Club bieden we advies aan, gericht op wat zowel goed is voor de clubkas als voor het milieu.”

Zoveel kunnen de kosten voor een voetbalclub stijgen

De voorspellingen geven aan dat de uitgaven voor gas met 51%, voor elektriciteit met 34%, voor water met 75%, en voor afvalverwerking met 61% zullen toenemen tegen 2030.

Verduurzaming kan tot €30.000 per jaar besparen

Voetbalclubs kunnen aanzienlijk besparen op hun kosten door te investeren in duurzame maatregelen. Een kleine club (185 leden) kan tot wel €5.650 per jaar besparen, een middelgrote club (430 leden) tot wel €13.100, en een grote club (955 leden) tot wel €29.100.

Het toepassen van warmtepomptechniek voor zowel ruimteverwarming als tapwaterbereiding is vaak het hart van de duurzaamheidsmaatregelen voor voetbalclubs. Door eenvoudige energiemanagementsystemen te gebruiken, kunnen clubs slim omgaan met opwekking, verbruik en dynamische tarieven. Op deze manier kunnen ze overdag opgewekte elektriciteit direct omzetten in warm tapwater, zodat een buffer gecreëerd wordt voor de douchemomenten in de avond. En tevens kunnen ze profiteren van momenten waarop de energietarieven laag zijn. Deze techniek is eenvoudig toe te passen en kwalitatieve warmtepompen zijn hiervoor geschikt.

“We willen voetbalclubs helpen om zoveel mogelijk kosten te besparen. Het bespaarde geld kan worden ingezet voor andere belangrijke zaken: het verlagen of niet verhogen van de contributie, het opleiden van jeugdtrainers, nieuwe tenues, accommodaties of de volgende duurzame oplossingen voor de club,” aldus Martijn van Leerdam.

Over de Groene Clubweken

Dit onderzoek markeert het begin van de tweede editie van De Groene Clubweken, een initiatief van Alklima / Mitsubishi Electric en de KNVB. Met De Groene Clubweken willen deze partijen de aandacht voor duurzaamheid bij voetbalclubs vergroten en invulling geven aan de behoefte die over dit onderwerp leeft bij verenigingen. Tijdens De Groene Clubweken zijn drie premium warmtepompen van Mitsubishi Electric te winnen, elk ter waarde van €30.000. Ze organiseren ook Groene Clubavonden in heel het land, waarbij clubbestuurders worden geïnformeerd over duurzaamheid, subsidiemogelijkheden en tips om te besparen.