Minister Henk Kamp van Economische Zaken en ambassadeur André Kuipers hebben vandaag in Rotterdam het startsein gegeven voor de energiedialoog. Naast Rotterdam waren er ook in Leeuwarden en Eindhoven bijeenkomsten om de start van de energiedialoog te markeren. In totaal namen meer dan vijfhonderd mensen deel.

dialoog1Met de energiedialoog wordt heel Nederland de komende drie maanden uitgedaagd om mee te denken over en ideeën aan te dragen voor onze energievoorziening van de toekomst. De transitie naar meer duurzame energie is in het hele land al duidelijk merkbaar, met een groeiend aantal zonnepanelen, windmolens en nieuwe energieneutrale woonwijken. Het kabinet wil Nederlanders betrekken bij de keuzes die nodig zijn om verder te werken aan een CO2-arme energievoorziening in 2050.

Minister Kamp, Economische Zaken: “Onze energievoorziening verandert en dat heeft invloed op het dagelijks leven van ons allemaal: de wijze waarop we onze huizen verwarmen, op de inrichting van het landschap en op ons vervoer. In het hele land nemen burgers en bedrijven al het initiatief om energie te besparen, te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Van hun betrokkenheid, kennis en ervaring wil het kabinet gebruik maken. Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen. Daarom nodig ik iedereen uit om hier de komende maanden over mee te praten.”

Ambassadeur André Kuipers: “Vanuit de ruimte heb ik kunnen zien hoe mooi de aarde is. Tegelijkertijd is onze planeet ook heel kwetsbaar. Voor mij is het heel duidelijk dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet stoppen.  Om onze aarde te behouden moeten we samen werken aan een duurzame energievoorziening.”

De komende drie maanden wordt de dialoog voortgezet, online op mijnenergie2050.nl  en tijdens een vijftigtal bijeenkomsten. Gedurende de dialoog wordt daarnaast een aantal online burgerpanels georganiseerd met een dwarsdoorsnede van mensen uit de samenleving. Zo krijgt het kabinet meer zicht op de uiteenlopende beweegredenen, wensen, ambities en zorgen over de energietransitie.

Vier centrale thema’s

De dialoog wordt gevoerd aan de hand van vier verschillende thema’s: verwarming, vervoer, kracht en licht en industrie. Nederlanders kunnen meedenken over welke stappen er genomen kunnen worden, wat zij zelf willen doen om duurzame energie op te wekken en welke ondersteuning ze vanuit de overheid verwachten.

Concrete vragen die ter sprake zullen komen:

  • Wonen zonder energierekening; is dat in uw situatie een mooie droom of toch realistisch?
  • Op welke manier en in welk stadium wilt u betrokken worden bij plannen die in uw woonomgeving rondom energievoorziening worden gemaakt?
  • Hoe denkt u dat we onszelf en onze goederen verplaatsen in 2050? Hoe kunnen we daarbij meer rekening houden met de gevolgen voor het klimaat?
  • Hoe kunnen we bereiken dat onze industrie zowel duurzaam als internationaal concurrerend is?

De meningen, ideeën en voorstellen die tijdens de energiedialoog naar voren komen, worden in het najaar betrokken bij het opstellen van een agenda voor het energiebeleid voor de langere termijn. Gedurende de uitvoering van het Energieakkoord – dat loopt tot 2023 – en daarna de nieuwe beleidsagenda, zal de energiedialoog worden voortgezet. De noodzakelijke overgang van fossiele naar duurzame energie kan immers niet zonder de voortdurende betrokkenheid van burgers en bedrijven.