Voorbeeld
Staatssecretaris van Geel sprak lovende woorden over het initiatief. De transitie naar duurzaamheid zal alleen mogelijk zijn als overheden en private partijen samenwerken. Het convenant en Platform “Duurzaam Den Haag” zijn door de praktische aanpak daarin een voorbeeld voor het hele land.

Betekenis
Tijdens het symposium “Toekomstscenario Duurzaam Den Haag” hebben de 7 Haagse partijen – gemeente Den Haag, Shell Nederland, Siemens, ENECO, HTM, Ceres projecten/Vestia en de Haagse Hogeschool/Technische Hogeschool Rijswijk – laten zien dat zij de duurzame ontwikkeling van de stad serieus nemen. Met de ondertekening van het convenant kiezen zij ervoor gezamenlijk naar de toekomst te kijken.
Doel van het convenant is het delen van kennis en het mogelijk maken en uitvoeren van aansprekende projecten, die leiden tot de ontwikkeling en toepassing van duurzame energiebronnen, energiebesparing en het verduurzamen van de mobiliteit.

Ambitie
Ondertekenaar van het convenant president directeur van Shell Nederland Rein Willems wees op de voorwaarden die nodig zijn om tot de ontwikkeling van duurzame energie en een duurzaam Den Haag te komen. Zijn visie is pragmatisch: “transitie is een zaak van de lange adem, maar we zullen als samenleving de overgang naar duurzaamheid moeten maken.” De uitvoering van het convenant is voor hem “een prikkelende uitdaging” die hij graag aangaat.

Internationaal
Allen Creedy was uitgenodigd om te spreken over het initiatief Carbon Neutral NewCastle. Vanuit zijn ervaringen met dit succesvolle lokale COÃ??-fonds, gaf hij inspirerende voorbeelden, die ook voor de stad Den Haag mogelijkheden bieden.