Wereldwijd wordt jaarlijks ruim 200 miljoen ton soja geproduceerd. Het overgrote deel daarvan wordt verwerkt tot veevoer. Doordat wereldwijd steeds meer vlees en zuivel wordt geconsumeerd, stijgt ook de vraag naar soja. De grootschalige sojateelt gaat gepaard met sociale, ecologische en economische problemen. De standaard, overeengekomen in de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), biedt handvatten voor betere agrarische productie, goede arbeidsomstandigheden, respectvolle omgang met lokale gemeenschappen, behoud van biodiversiteit en bescherming van het milieu.

Geen ontbossing

In de standaard is afgesproken dat sojateelt niet mag plaatsvinden in waardevolle bosgebieden zoals de Amazone en in de savannebossen van Brazilie (Cerrado) en de Chaco in Argentinie. De uitbreiding mag alleen plaatsvinden in gebieden zonder hoge natuurwaarde. Op sociaal vlak gaat het bijvoorbeeld om het respecteren van landrechten van kleine boeren en lokale gemeenschappen, het recht van arbeiders om zich te verenigen en het uitbannen van slavernij en kinderarbeid. De gedragscode behelst verder het verminderen van de CO2 uitstoot en minimalisatie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook is afgesproken om de certificering van niet-genetisch gemodificeerde soja in een aparte werkgroep voor te bereiden. Afspraken moeten het mogelijk maken om genetisch gemodificeerde soja gescheiden te houden van andere gecertificeerde soja. Zo kunnen bedrijven en consumenten kiezen voor producten die wel of niet genetisch gemodificeerd zijn.

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Solidaridad en het WNF dringen er bij het bedrijfsleven op aan om de verantwoord geproduceerde soja nu ook daadwerkelijk te kopen. Alleen bij voldoende vraag naar gecertificeerde RTRS-soja zullen boeren volgens de gedragscode telen en de negatieve effecten van sojateelt verminderen.

Omdat op korte termijn afspraken over onafhankelijke toetsing, certificering en traceerbaarheid van de soja worden uitgewerkt, zal de gecertificeerde soja in 2011 al op de markt komen.

In de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) participeren 140 producentenorganisaties, bedrijven en milieu- en ontwikkelingsorganisaties uit 21 landen. Nederlandse deelnemers zijn onder andere de Rabobank, Vion, FrieslandCampina, Ahold, Solidaridad en WNF.