Per 1 januari 2020 stopt Stichting Veldleeuwerik na bijna 18 jaar als verbinder, realisator en voorloper in de duurzame landbouwketen. Veldleeuwerik zocht het afgelopen jaar actief naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Hierbij stonden de belangen van de teler voorop. Omdat deze verkenning tot op heden niet heeft geleid tot concreet resultaat, stopt het huidige Veldleeuwerik met ingang van 2020.

Veldleeuwerik is al bijna 18 jaar een uniek kennisplatform van telers, afnemers, toeleveranciers, adviesorganisaties en belangenbehartigers uit heel Nederland, dat samen werkt aan een toekomstbestendige voedselproductie. Binnen de sector zijn Veldleeuwerik telers dan ook voorlopers in de verduurzaming van de grondgebonden open teelten (CLM 2017).

Het praktijknetwerk van Veldleeuwerik en de thema’s waarop zij actief is zijn momenteel maatschappelijk en politiek relevanter dan ooit. Veldleeuwerik is actief betrokken bij vele plannen en visies van overheid en sector, en is een voorbeeld voor vele regionale en landelijke projecten en initiatieven. Echter, het voortbestaan van Veldleeuwerik is geen vanzelfsprekendheid.

Het aantal aan Veldleeuwerik deelnemende partners neemt af, en daarmee de baten van de stichting. De huidige structuur en verdienmodel sluiten niet meer aan op de veranderende manier waarop de keten, sector, maatschappij en overheid tot verduurzaming willen komen in de landbouw. Het einde van het huidige Veldleeuwerik is daarom een onontkoombare conclusie.

De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de Nederlandse landbouw. Daar zijn we buitengewoon trots op.

Vakblad De Boerderij bericht dat het ministerie van Landbouw Matthé Elema als verkenner heeft aangesteld om te onderzoeken of er een vervolg komt op Veldleeuwerik. Elema was tot 1 september directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw.