Op maandag 15 januari a.s. neemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050.

Vervolg op Grondstoffenakkoord

De vijf aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord.

De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken.

De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering.

De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines.

Alle producten met Kunststoffen zijn over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.

Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.

Programma

De overhandiging vindt maandag 15 januari plaats in de Fokker Terminal in Den Haag.

14:00 Inloop

15:00 Start programma, waaronder afzonderlijke vraaggesprekken met zowel staatssecretaris Van Veldhoven, de voorzitters van de vijf transitieagenda’s, werkgevers (VNO-NCW, MKB NL), werknemers en natuur & milieu (FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu) en decentrale overheden (VNG, IPO, Unie van Waterschappen).

16:30 Uitreiking Circular Award! Klik hier voor de genomineerden (Instock, Closing the Loop, SmartCrusher, Van Werven en SNEW).

17:00 Borrel