Een circulaire economie in Europa kan ons veel extra’s op leveren. Naar schatting circa 600 biljoen euro aan economische waarde. En een cruciale bijdrage aan het verminderen van de milieu-impact van onze productie en consumptie. Overheden kunnen veel doen om die beweging te versterken. Bijvoorbeeld via inkoop van goederen, zoals bedrijfskleding en -textiel. Rijkswaterstaat, als een van de partners in het European Clothing Action Plan (ECAP), heeft onderzocht wat er nodig is om bedrijfskleding circulair te maken, en welke rol de overheid hierin kan spelen. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het onlangs verschenen European Workwear Report.

Ketenaanpak

In de keten van bedrijfskleding zijn allerlei marktpartijen betrokken en om bedrijfskleding circulair te maken zullen zij allemaal veranderingen moeten doorvoeren in hun bedrijfs- en productieprocessen. Ook bij de publieke sector zijn veel mensen bij de inkoop betrokken, zoals inkopers, budgethouders en beleidsmakers. Bovendien is het in alle Europese landen anders geregeld. Om te komen tot circulaire bedrijfskleding moet iedereen een bijdrage leveren. Dat is de uitdaging.

In het kader van het ECAP-project neemt Rijkswaterstaat de rol van aanjager op zich door de stakeholders met elkaar in contact te brengen. Zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen delen. Daarnaast laat Rijkswaterstaat zien wat de mogelijkheden zijn voor circulaire bedrijfskleding en helpt organisaties deze te benutten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van circulaire criteria. Daarvoor is het uiteraard ook zaak om andere partijen in de keten te betrekken, zoals de gebruikers, inzamelaars en recyclers.

Snelle resultaten mogelijk in publieke sector

Vooral binnen de publieke sector is relatief snel resultaat te boeken. Overheden kopen veel bedrijfskleding in en kunnen via hun inkoop invloed uitoefenen op de verduurzaming daarvan. Bijvoorbeeld door inkoopcriteria te hanteren voor de hoeveelheid gerecyclede textielvezels, duurzaam design of mogelijkheden voor hergebruik. Ook kunnen ze gebruikers en leveranciers betrekken bij de inzameling en verwerking van afgedankte bedrijfskleding of zelfs met andere verdienmodellen werken, zoals leaseconstructies  En dat helpt: hoe meer bedrijfskleding terugkomt, hoe gemakkelijker en efficiënter recyclen wordt.

Overheid geeft goede voorbeeld

Naast allerlei praktische aanbevelingen voor het circulair maken van de textielsector, geeft het ECAP-rapport voorbeelden uit onder meer Denemarken en Polen en Nederland, zoals bijvoorbeeld de recyclebare werkkleding van de sluisstewards bij Rijkswaterstaat zelf. Deze voorbeelden tonen aan dat hergebruik en/of een hoogwaardige bestemming van de vezels goede business cases kunnen opleveren. Hoe meer overheidsorganisaties het goede voorbeeld geven en aan de slag gaan met circulaire inkoop van bedrijfskleding, hoe meer partijen binnen de keten worden bereikt. Voor leveranciers wordt het dan normaal om ook bij andere afnemers bedrijfskleding met gerecycled materiaal aan te bieden.

Grote milieu impact

Elk jaar wordt in Europa 93 miljoen kilo werkkleding aangeschaft. Dat betekent dat we in Europa ook jaarlijks miljoenen kilo’s aan bedrijfskleding en -textiel weggooien . Veel (semi)overheden en publieke organisaties gebruiken bedrijfskleding, maar de meeste hebben geen beleid voor hergebruik of recycling van materiaal. De meeste bedrijfskleding wordt vanwege veiligheidsrisico’s vernietigd en gaat dan naar een vuilstort of wordt verbrand. Om een voorbeeld te geven: in het Verenigd Koninkrijk ging   het in 2012 naar schatting om 90% van de afgedankte werkkleding. In andere Europese landen zijn geen exacte cijfers voorhanden maar de indruk is dat het daar niet anders is. Een gemiste kans, want juist bedrijfskleding is goed recyclebaar en dat levert veel milieuvoordelen op. Zo hebben de winning van grondstoffen en de productie van textiel een grote impact op het milieu, onder meer door het hoge energie-, water- en chemicaliëngebruik.

Download het ECAP Workwear Report (pdf)

European Clothing Action Plan (ECAP) is een Europees project dat het recyclen van textiel stimuleert, waardoor er minder nieuwe grondstoffen, water, chemicaliën en energie nodig zijn. Binnen ECAP werkt Rijkswaterstaat samen met de Britse organisatie WRAP, het Danish Fashion Institute, de Nederlands-Engelse organisatie MADE-BY en de London Waste and Recycling Board.