Op 23 november verschijnt het boek Van winst naar waarde. Door stakeholder engagement naar langetermijnwaardecreatie van Frank Peters. Bedrijven en organisaties moeten hun aandacht verleggen van winst  voor de aandeelhouders naar waarde voor alle stakeholders. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in daden. Nieuwe Europese regelgeving (CSRD) legt organisaties op om naast hun financiële verslaglegging ook te rapporteren over de impact op Environment, Social en Governance (ESG). Veel bestuurders worstelen met de manier waarop ze met deze ontwikkeling moeten omgaan, omdat het zicht op de omgeving onvoldoende aanwezig is en het aangaan van gesprekken met kritische stakeholders lastig wordt gevonden. Dit boek geeft hen hiervoor de benodigde handvatten.

In Van Winst naar Waarde schetst Frank Peters een roadmap voor het proces van stakeholderengagement, dat essentieel is om waarde te cree ren op de lange termijn en te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. “Het vraagstuk welke waarden er gemaximaliseerd moeten worden vraagt om een onderbouwde en ook verdedigbare aanpak vraagt. De heldere opzet, voorbeelden en handvatten in dit boek helpen bedrijven en professionals om gestructureerd langetermijnwaarderceatie in beeld te brengen.” – Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance

De auteur

Frank Peters is oprichter en mede-eigenaar van VIRTUS Communications (2014). Hij zit ruim 30 jaar in het communicatievak en zijn specialismen zijn reputatiemanagement, issuemanagement en crisiscommunicatie. Frank is onder meer lid van de raad van advies van SWOCC van de Universiteit van Amsterdam en voormalig bestuurslid van SIRE en de Beroepsvereniging voor Communicatie. Frank doceert aan een aantal universiteiten en business schools in binnen- en buitenland. Frank schreef eerder onder meer het boek Het Juiste Doen als Niemand Kijkt, dat gekozen werd op de shortlist van Managementboek van het Jaar 2022.

Bestel het boek online