Per 1 oktober 2020 is het nieuwe ketenconcept Varken op z’n Best van start gegaan. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept om de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. De uitrol vindt plaats onder regie van Best Star Meat, onderdeel van Van Loon Group. Inmiddels hebben 16 varkenshouders zich aangesloten bij Varken op z’n Best. Ketenpartners die onderdeel zijn van Varken op z’n Best zijn voerleveranciers AgruniekRijnvallei en De Heus Voeders, dierenartsenpraktijken De Varkenspraktijk en AdVee dierenartsen en fokkerijorganisaties PIC en Topigs Norsvin.

Varken op z’n Best gaat uit van een integrale aanpak met alle schakels in de keten, gebaseerd op 3 elementen: kwaliteitsmanagement, duurzaamheid en keteninformatiesysteem. De varkenshouder werkt met vaste genetica, bijbehorende voerplannen en heeft maximale focus op hygiënemanagement. In de keten kunnen aanpassingen in voer en mestverwerking snel doorgevoerd worden om hiermee de CO2-footprint te verlagen, tot wel 50%. Daarnaast wordt alle relevante data inzichtelijk gemaakt voor zowel de varkenshouder als de ketenpartners.

Govert Frederix is één van de eerste varkenshouders die zich heeft aangesloten bij Varken op z’n Best. Vanuit twee locaties levert hij met zijn familiebedrijf varkens aan Van Loon Group. Samen met zijn vrouw Susanne verzorgen ze dagelijks bijna 8.000 vleesvarkens. “Wij waren meteen enthousiast over Varken op z’n Best, het past bij hoe wij zelf kijken naar de keten. Ons brijvoerbedrijf bewijst dit, wij zetten reststromen uit humane consumptie om tot veevoer en voeren hiermee onze varkens. Een circulaire aanpak waarvan ik geloof dat het consumenten ook nog eens aanspreekt.”

De varkenshouder wordt proactief ondersteund door het Varkens Advies Team. Dit team bestaat uit de bedrijfsdierenarts, voervoorlichter, varkenshouder en Live Stock coördinator van Best Star Meat. Het team geeft een deskundig en eenduidig advies waarbij gefocust wordt op het managen van gezonde varkens. Deze varkens groeien beter op; ze hebben minder voer nodig en de sterfte onder deze dieren is significant lager.  Door maximale samenwerking tussen de ketenpartners verbetert de varkenshouder zijn rendement.

Binnen Best Star Meat zijn Live Stock Coördinatoren Ilonka van der Wagt en Waelko Waalkens verantwoordelijk voor de verdere uitrol van Varken op z’n Best. Dit doen zij onder leiding van Stan Quinten, commercieel verantwoordelijk voor Best Star Meat. Samen leggen zij de verbinding tussen de verschillende ketenpartners en de varkenshouders. “Als ketenregisseur was het ons doel om weer een stap verder te gaan in de keten. Met Varken op z’n Best doen we een grotere inspanning om tot een verbeterde kwaliteit vlees te komen dat duurzamer en diervriendelijker is geproduceerd. De varkens die we kopen, verkeren in optimale  gezondheid en de  boeren zijn trots op hun bedrijf en de keten. Het beste stukje vlees op het bord van de consument en het ideale varken voor de boer. Kortom het varken op zijn best”, zegt Roland van Loon, CTO Van Loon Group.

Foto: V.l.n.r. Govert en Susanne Frederix, Stan Quinten en Roland van Loon