Willems haakte aan bij de Toekomstagenda Milieu die het kabinet dit voorjaar presenteerde. Ook daarin staan nuchterheid en realisme centraal. “Meestal zijn we niet zo complimenteus, maar met uw Toekomstagenda zijn we erg tevreden”, sprak hij tot Van Geel. “Deze brochure zetten we onze eigen geloofsbelijdenis daarnaast. We hebben gezamenlijk een weg gevonden naar de toekomst.”

Van Geel toonde zich blij verrast met de waardering voor zijn beleid. “Het spreekt me aan dat het bedrijfsleven onomwonden stelt dat het milieu een gelijkwaardige plaats verdient naast andere beleidsonderwerpen als zorg, onderwijs en veiligheid. Ik ben verguld met de door u gekozen lijn en ben heel benieuwd wat het nieuwe kabinet ermee gaat doen.”

De brochure bestaat grofweg uit twee hoofdlijnen. Enerzijds geeft het bedrijfsleven aan hoe zij denkt over de beleidsmatige rolverdeling tussen publiek en privaat en tussen Nederland en Europa. Daarnaast zijn er praktische boodschappen op de verschillende milieuterreinen: afval, bodem, lucht, klimaat, stoffen, water en externe veiligheid.