Het Utrecht Sustainability Institute (USI) bestaat dit jaar tien jaar. Deze maand breekt voor USI een nieuwe fase aan: na zijn start en groei binnen de Universiteit Utrecht vliegt USI uit als zelfstandige organisatie. USI werkt sinds 2011 aan duurzame kennis, innovatie en impact, startend vanuit de regio Utrecht. Het instituut smeedt consortia die bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het gemeenschappelijke doel is het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen die de stedelijke omgeving verduurzamen. Dat gaat via de onderzoeks- en innovatieprojecten die USI initieert en leidt. Om de nieuwe kennis te vertalen naar praktische impact biedt USI daarbij een platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat.

Het instituut identificeert kansen en ontwikkelt oplossingen voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. USI leidt een breed scala aan projecten zoals het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging, het renovatiesysteem Inside Out, de circulaire gebiedstransformatie in Werkspoorkwartier en de slimme en duurzame Utrechtse wijk in het Europese IRIS Smart Cities. Daarnaast organiseert USI de landelijke actiegerichte debatavonden Circular Economy Labs.

Krachten bundelen in coöperatie

In januari 2021 breekt voor USI een nieuwe fase aan: na zijn start en groei binnen de Universiteit Utrecht vliegt USI uit als zelfstandige organisatie. Vanaf 2021 is USI een coöperatie zonder winstoogmerk, een bundeling van partners gespecialiseerd in duurzaam onderzoek en innovatie. Het instituut blijft nauw samenwerken met de universiteit en andere kennis- en innovatiepartijen in de regio Utrecht.

Het aantal opgaven en kansen voor het verduurzamen van steden neemt de laatste jaren sterk toe. Om hierop vraaggestuurd en met meer variatie in expertise in te spelen is de USI Coöperatie U.A. opgericht. De partners in de coöperatie zijn Arno Peekel, Bart van der Ree, Bert van der Zwaan, Carolien van Hemel, Jacqueline Cramer, Tony Schoen en Yvonne Hofman.

USI is en blijft een samenwerking van experts in duurzame innovatie die hun krachten bundelen. Als coöperatie kan USI samen met collega-onderzoekers, ondernemingen en overheden nóg beter bijdragen aan de duurzame uitdagingen van onze tijd.