In de weilanden van het Utrecht Science Park heeft Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur aan de Universiteit Utrecht, deze week als eerste de schop in de grond gezet voor het planten van ruim 6.000 inheemse struiken en bomen. Deze groene strook van de universiteit vormt een nieuwe ‘houtwal’ van 400 meter, die bijdraagt aan de biodiversiteit in het gebied en de verbinding met het bos van Amelisweerd herstelt.

In totaal worden er meer dan 6.000 exemplaren van inheemse struik- en boomsoorten geplant, zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vlier, wilg, witte abeel en wilde rozen. Met een nog redelijk warme bodem en voldoende regenwater, vormt het najaar het ideale seizoen om te planten. Anton Pijpers, Hans de Jong (projectmedewerker Vastgoed & Campus) en Matthijs Willemse (medewerker bij De Tolakker), zetten deze week de eerste meidoorns, esdoorns en zwarte vlierstruiken in de grond. In de komende periode zal dit proces verder worden uitgevoerd.

Wat is een houtwal?

Een ‘houtwal’ is een erfafscheiding die uit een reeks dicht op elkaar geplante bomen en struiken bestaat en ook een ecologische functie heeft. Dankzij de houtwal ontstaan er voor allerlei diersoorten nieuwe habitats, loop- en vliegroutes in dit gebied. Zo kunnen bijvoorbeeld vogels in de bomen broeden en trekken de waardplanten gewenste insecten aan. Ook vleermuizen, die grotendeels van insecten leven, hebben hier baat bij. Deze worden gevangen tijdens hun vliegtochten langs boomtoppen, houtwallen en andere opgaande begroeiing. De beschutting van de nieuwe struiken en bomen creëert ook veiligere looproutes voor dieren, waardoor bijvoorbeeld reeën in alle rust naar voedsel kunnen zoeken.

Het Utrecht Science Park is 350 hectare groot en aan drie zijden door natuurgebieden omgeven. We vinden het belangrijk om gericht te investeren in de biodiversiteit van dit unieke gebied. Met de aanleg van deze houtwal verbeteren we de kwaliteit van de aanwezige natuur en de verbinding met het bos van Amelisweerd.

Over de locatie

Samen met de faculteit Diergeneeskunde is er in het USP gekozen voor een locatie in het weiland, ten zuiden van de Toulouselaan, waar aan de noordkant het biologenbos ‘De Driehoek’ eindigt. Op deze plek was vroeger een soortgelijke erfafscheiding aanwezig. In de loop der tijd is deze echter verdwenen. Met dit initiatief wordt die houtwal opnieuw en in uitgebreidere vorm aangelegd. Over de hele lengte wordt de houtwal ongeveer vijf meter breed. Dit herstelt ook de verbinding met het bos van Amelisweerd.

Investeren in biodiversiteit

Universiteit Utrecht werkt continu aan de versterking van (inter)nationale en regionale biodiversiteit. Zo is de universiteit sinds 2020 ook als partner aangesloten bij het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met een eigen grondgebied van 350 hectare, het Utrecht Science Park, is een van de strategische doelstellingen dan ook om de kwaliteit van het groen in eigen gebied te versterken en deze beter te verbinden met aangrenzende natuurgebieden. Het aanleggen van houtwallen en het planten van inheemse bomen en struiken levert hier een belangrijke bijdrage aan.