“Dit is een zeer belangrijk moment voor Unilever”, aldus Kees van der Waaij. “Dit jaar verwachten we dat in Europa, waar meer dan 90% van onze vis wordt verkocht, meer dan de helft van onze vis onder het MSC-keurmerk kan worden verkocht. Dit past perfect in het streven van Unilever om op termijn alleen nog maar duurzaam gevangen vis te verkopen. Dat geeft de uitdagingen aan waarvoor wij staan bij het nastreven van duurzame visvangst in de hele wereld. Om dit doel te bereiken, hebben we de steun van alle belanghebbenden nodig, inclusief die van de nationale overheden. Het goede nieuws van vandaag is dat we in één klap 43% van de visproducten die wij in Nederland op de markt zetten duurzaam mogen noemen.”

Carel Drijver, hoofd Oceanen en Kusten van het Wereld Natuur Fonds, toonde zich graag bereid het eerste pakje vissticks met duurzaam gevangen vis in ontvangst te nemen en zei: “We hoeven ons niet neer te leggen bij de wereldwijde uitputting van visstanden, de vernietiging van kwetsbare zeebodems en de massale sterfte van vaak nog jonge dolfijnen, walvissen, haaien en schildpadden in de vele visnetten. Unilever laat zien dat we wel degelijk wat kunnen doen om de schitterende onderwaterwereld te behouden. Haar streven om in de toekomst alleen nog maar gebruik te maken van duurzaam gevangen vis is lovenswaardig. Hiertoe werd gezamenlijk de nu onafhankelijke Marine Stewardship Council opgericht. Ik ben blij dat Unilever nu ook in Nederland een belangrijke stap zet met het gebruik van MSC-gecertificeerde vis door Iglo.”

Rupert Howes, CEO van de Marine Stewardship Council, toont zich enthousiast over deze belangrijke stap. “Het is van vitaal belang voor het mariene milieu en voor de visserij dat we duurzame visvangst ondersteunen. Gelukkig boeken we vooruitgang: steeds meer visserijbedrijven zijn gecertificeerd volgens de MSC-normen en consumenten reageren positief op de beschikbaarheid van duurzaam gevangen vis. Dit alles met als uiteindelijk doel te garanderen dat de mens ook op de lange termijn vis kan blijven consumeren. De introductie in Nederland van vissticks met het MSC-logo betekent ook voor ons een belangrijke stap voorwaarts.”

Marine Stewardship Council (MSC)
Als een van ’s werelds grootste inkopers van vis hecht Unilever veel belang aan bescherming en behoud van de visstand. In 1996 heeft Unilever besloten op termijn al haar vis te betrekken van visserijen die op een duurzame wijze vis vangen. In 1997 heeft Unilever in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds de Marine Stewardship Council (MSC) opgericht met als doel certificeringscriteria voor duurzame visvangst te ontwikkelen.

De MSC is een onafhankelijke internationale organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt verantwoordelijk beheer van de voorraden vis en schaaldieren te bevorderen en te belonen. Hiertoe is een onafhankelijke certificatienorm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld. Daartoe moet kunnen worden aangetoond dat de visgronden niet worden leeggevist, de ecosystemen niet worden aangetast en de vissers op een afdoende manier hun doen en laten kunnen verantwoorden. Op dit moment zijn er 12 visserijen gecertificeerd, 19 visserijen doorlopen op dit moment het proces van certificering. In 24 landen worden nu al meer dan 260 MSC-gelabelde producten verkocht.

Onlangs heeft de Amerikaanse Bering Sea Aleutian Islands (BSAI), de grootste witvisvisserij ter wereld, erkenning gekregen voor haar duurzame methoden na een onafhankelijk certificeringsonderzoek volgens de richtlijnen van de MSC. Deze vis wordt door Iglo in haar vissticks verwerkt. Daarmee krijgt Iglo het recht om het MSC-logo op de verpakking te plaatsen. Naar verwachting liggen de nieuwe verpakkingen met MSC-logo vanaf augustus in de Nederlandse supermarkten. Vanaf dat moment kan de Nederlandse consument een bewuste keuze maken voor duurzaam gevangen vis.

Unilever en duurzaamheid
Unilever richt zich in haar duurzaamheidsbeleid op drie aandachtsgebieden: landbouw, schoon water en vis. Unilever koos voor deze drie gebieden om de volgende redenen:

Landbouw: meer dan 2/3 van de grondstoffen die wij voor onze producten gebruiken is afkomstig van de landbouw;
Schoon water: bij gebruik van veel van onze producten is schoon water nodig. Ook gebruiken wij in onze fabrieken water om onze producten te maken en is voor de landbouw water nodig om het telen van gewassen mogelijk te maken;
Vis: Unilever is een van de grootste industriële visinkopers ter wereld.
Unilever richt zich daarmee op die gebieden waar haar inspanningen daadwerkelijk een verschil kunnen maken.

Unilever en vis
De visstanden in de hele wereld lopen sterk terug. Als een van de grootste afnemers van vis ter wereld gelooft Unilever dat het in ieders belang is dat vis alleen uit duurzame bronnen wordt betrokken.

In 1996 maakte Unilever bekend dat zij uiteindelijk al haar vis van visserijen wil betrekken die op een duurzame wijze vis vangen. Sindsdien werkt Unilever nauw samen met diverse betrokkenen, zoals leveranciers, de visindustrie, overheden en privaatrechtelijke organisaties om die doelstelling te realiseren. De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend. In Europa koopt Unilever nu meer dan de helft van haar vis bij duurzaam werkende visbedrijven. De verwachting is dat dit in 2005 tot zo’n 60% stijgt. Er zijn echter veel factoren die de ontwikkeling van duurzame visserij beïnvloeden waarop de onderneming geen invloed heeft. Het is ook de taak van overheden ervoor te zorgen dat visstanden worden beschermd en er is meer onderzoek nodig naar de invloed van visvangst op de ecologie. Bovendien hebben sommige leveranciers, fabrikanten en detailhandelaren lang geaarzeld alvorens duurzame visserij te ondersteunen.

Desondanks blijft Unilever zich inzetten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de visindustrie. Unilever betrekt haar vis van ongeveer 100 verschillende leveranciers en werkt nauw met hen samen om de manier van vissen en het beheer van visstanden te veranderen. Door middel van marketing en informatie op de verpakking wil Unilever de consument meer bewust maken van de invloed die ieder van ons heeft door de keuzen die we dagelijks maken wanneer we boodschappen doen. Het plaatsen van het MSC-logo op de verpakking van de vissticks van Iglo draagt daar zeker aan bij.