Het Joint Business Development Plan (JBDP) maakt deel uit van het ‘Partner to Win’-programma van Unilever om nauwer te gaan samenwerken met de belangrijkste toeleveranciers. Het JBDP beschrijft de strategische bedrijfsplannen van Unilever en biedt een helder kader voor de wijze waarop FrieslandCampina en Unilever deze plannen op de lange termijn gezamenlijk willen realiseren. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de doelstellingen in het ‘Sustainable Living Plan’ van Unilever om de CO2-uitstoot, kosten en afvalstromen terug te dringen. De twee bedrijven willen ook de logistieke activiteiten stroomlijnen door wereldwijd gebruik te maken van innovatieve processen en het uitwisselen van best practices. FrieslandCampina is de preferred supplier van Unilever voor ingrediënten die in de zakelijke markt worden gebruikt, zoals boter, boterolie, room in spuitbussen, ingrediënten voor ijs, soepen en sauzen en andere voedingsmiddelen.

Volgens Hans Dröge, Senior Vice President R&D Operations bij Unilever, is de samenwerking een goed voorbeeld hoe Unilever samen met leveranciers de milieuprestaties binnen de keten wil verbeteren en innovatieve ontwikkelingen in gang wil zetten. ‘Het is voor Unilever van essentieel belang dat we nauw met onze strategische toeleveranciers samenwerken, zodat we onze ambitie kunnen realiseren, dat wil zeggen verdubbeling van onze omvang en halvering van de milieubelasting – dat kunnen we niet alleen,’ aldus Dröge ‘FrieslandCampina en Unilever werken inmiddels al vele jaren samen en hebben dezelfde waarden, passie en doelstellingen. Vandaar dat FrieslandCampina onze preferred supplier is voor zuivel en zuivelingrediënten bij het realiseren van onze plannen voor duurzame groei.’

Frank van Ooijen, Director Sustainability Affairs bij FrieslandCampina, merkt op dat de samenwerking goed aansluit bij het duurzaamheidsprogramma, een van de pijlers van de Route2020-strategie van het bedrijf: ‘Unilever en FrieslandCampina willen beide groeien op de Aziatische en Afrikaanse markt. Beide organisaties vinden het belangrijk om dat op duurzame wijze te doen. Zo zijn onze leden-melkveehouders betrokken bij verschillende projecten om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door hun krachten te bundelen zijn beide bedrijven beter in staat ambities en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.’