Hiervoor zullen ‘Best Practices’ richtlijnen (BPR) worden geformuleerd, net als dat in het verleden ook is gedaan voor de financiële verslaglegging. Dat heeft de Europese brancheorganisatie voor beursgenoteerd vastgoed vorig week in Amsterdam aangekondigd.

EPRA wil zijn leden voor het eind van dit jaar een concept Sustainability BPR voorleggen. Het is de bedoeling de aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in september volgend jaar officieel te kunnen introduceren. Sinds vorig jaar buigt een speciale commissie zich over het onderwerp onder voorzitterschap van Warren Austin van de Britse vastgoedonderneming Hammerson.

Volgens EPRA is de bestaande praktijk zeer gevarieerd: van een dik apart ‘CSR’-jaarverslag van ondernemingen als Unibail-Rodamco en Corio tot zelfs geen letter over duurzaam ondernemen in de ‘gewone’ jaarverslagen bij een aantal andere vastgoedondernemingen. Bijvoorbeeld slechts 36 procent van de vastgoedondernemingen meldt iets in het eigen jaarverslag over CO2-emissies.