In samenwerking met FSC Nederland, tevens de initiatiefnemer, werken de bedrijven toe naar het behalen van de gestelde doelstelling. Hierbij worden de door de Nederlandse overheid gestelde richtlijnen voor het duurzaam inkopen van hout gevolgd.

Voor de bouwbedrijven geldt dat zij uitsluitend nog gecertificeerd duurzaam hout willen toepassen in bouwprojecten die in eigen beheer worden uitgevoerd en bij aanbestedingen offreren op basis van gecertificeerd duurzaam hout en houtproducten. Ook staan certificering van het eigen bedrijf en het werken met gecertificeerde (onder)aannemers centraal. De houtbedrijven zullen voorzien in de behoeften van de bouwbedrijven en de betrokken (onder)aannemers herinneren aan het initiatief.

“Hout uit goed beheerde bossen is het duurzaamste bouwmateriaal dat er is. Daarnaast heeft certificering niet alleen effect op bescherming van het bos, maar ook op de levens van de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn”, vertelt Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland. “De bedrijven die aan dit initiatief deelnemen zijn hiervan doordrongen en kiezen uit volle overtuiging voor gecertificeerd duurzaam hout. Wij hopen en verwachten dat hun voorbeeld door veel bedrijven gevolgd zal worden.”