Met het installeren van twee eco-ankers voor de kust in Scheveningen is vandaag een nieuwe stap gezet in de bouw van de allereerste offshore zeewierboerderij van Nederland. Tussen de eco-ankers is een 50 meter lang zeewierteeltsysteem geplaatst, bestaande uit een teeltmodule en een zaai- en oogstmachine. Als het aan initiatiefnemer North Sea Farmers ligt, wordt de ruimte binnen de windmolenparken een groene oase vol zeeleven, waar honderden vierkante kilometers zeewier wordt gekweekt voor verschillende industriële toepassingen. De realisatie van de zeewierboerderij wordt financieel ondersteund door onder andere AFAS Foundation. De zojuist geïnstalleerde eco-ankers zijn de voorlopers van de in totaal 80 ankers en 40 zeewierteeltsystemen die op een later moment binnen een windpark geplaatst zullen worden. De ankers zijn uniek in de wereld: niet alleen houden ze de drijvende zeewiersystemen op hun plek, ook kan zeeleven zich gemakkelijk aan het anker hechten: een verrijking voor de verarmde Noordzeebodem.

Schuilen en broeden op een anker

De eerste zeewierteeltinstallaties liggen al enige tijd op de offshore test site voor de kust van Scheveningen, maar met de toevoeging van de eerste twee eco-ankers worden nu ook de eerste stappen gezet om de zeebodem natuurvriendelijker te maken. Zinzi Reimert, projectleider van de Offshore Test Site: “Het eco-anker is een mijlpijl omdat het een cruciaal onderdeel vormt van duurzame, offshore zeewierteelt binnen windparken. Wat op haar beurt weer een belangrijke stap is in de voedsel-, eiwit- en circulaire transitie. Het eco-anker is uniek in de wereld, omdat deze niet alleen een ankerfunctie heeft, maar ook natuurversterkend is. Zogenaamd ‘substraat’ als oesterschelpen, hout of kurk worden net boven het niveau van de zeebodem aan het anker bevestigd en dienen als huisvesting, schuilplaats of broedplek voor onder andere de noordzeekrab, slibanemoon, zeester en steenbolk.” Dit jaar wordt de eerste 40 hectare van de in totaal 1,6km² zeewierboerderij aangelegd. In totaal zullen er in de komende jaren 40 zeewierteeltsystemen met zo’n 80 eco-ankers worden geïnstalleerd.

Antwoord op klimaat- en voedselvraagstukken

Een van de funding partners van North Sea Farmers is AFAS Foundation. De stichting is al sinds 2019 nauw betrokken bij de plannen rondom de grootschalige zeewierteelt. Directeur Gerben Eversdijk: “Natuur-inclusieve zeewierteelt is één van de antwoorden op de klimaat- en voedselvraagstukken waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Het is een compleet nieuwe industrie, waar wij enorm veel potentie in zien. North Sea Farmers is als sectororganisatie in Europa met ruim 100 leden een serieuze gesprekspartner voor de VN, EU, de landelijke overheid en het bedrijfsleven. Wij zijn er trots op dit vooruitstrevende project te mogen ondersteunen.”

Duurzaam wapen tegen voedseltekorten

Zeewier is een veelbelovende en steeds populairder wordende voedselbron voor mensen, dieren en planten en heeft geen schaars zoet water nodig om geteeld te worden. Zogenaamde zeewierboerderijen kunnen dus een krachtig wapen zijn in de strijd tegen honger, armoede en ziekte. Het zeewier dat in de Noordzee geteeld zal worden, is primair bedoeld als voedingsmiddel voor mensen, maar zal ook gebruikt worden in de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld in onderzoek naar diabetes en Alzheimer of in pilvorm als aanvulling op een dieet. Daarbij is het geschikt als ‘biostimulant’, een soort bijvoeding voor planten, waardoor deze klimaatbestendiger worden, en verbetert zeewier in veevoer het immuunsysteem van het dier. Zo wordt het wier zo circulair mogelijk ingezet.

Explosievenscans op de zeebodem

Risico’s bij het plaatsen van de ankers zijn zo klein mogelijk gemaakt door zorgvuldige voorbereiding en samenwerking met expert-partners, onder andere op het gebied van archeologisch vooronderzoek en sterkteberekeningen. Er zijn zelfs bodemscans gemaakt, in verband met eventuele UXO’s: onontplofte explosieven die nog op de zeebodem kunnen liggen. Het installeren van de ankers gaat ook niet zonder slag of stoot: dit kan alleen gebeuren bij goed weer, waardoor de installatie verschillende keren werd uitgesteld. De installatie is uitgevoerd door Zwerver III van Van Stee Offshore, gespecialiseerd in internationale offshoreprojecten.

Foto: Plaatsen eco-ankers aan Scheveningse kust © Jurriaan Brobbel