In een brief aan Unicef directeur Carol Bellamy laat voorzitter Kailash Satyarthi van de Global March weten dat de FIFA zich niet houdt aan haar gedragscode voor de samenwerking met grote sportmerken en andere bedrijven. In deze gedragscode staat dat deze bedrijven hun producten niet door kinderen mogen laten maken en moeten zorgen voor een behoorlijk loon en goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders. De gedragscode is onderdeel van het contract dat FIFA en bedrijven met elkaar sluiten bij het gebruik van het FIFA- of WK-logo.

FIFA geeft wel geld om te controleren op kinderarbeid bij de productie van voetballen in India en Pakistan, maar controleert bijvoorbeeld niet of werknemers wel het minimumloon verdienen en lid kunnen worden van een vakbond. De honderden andere producten die onder FIFA-licentie worden gemaakt, worden helemaal niet gecontroleerd.

Eind mei heeft de Global March bij de lancering in Japan van haar campagne -Kick child labour out of the world’ aan de FIFA gevraagd haar gedragscode volledig uit te voeren en daarover te rapporteren. De FIFA heeft daarop nooit, noch op de brieven en telefonades over dat onderwerp, gereageerd. Toch beloofde de FIFA aanvankelijk nader onderzoek toen de Landelijke India Werkgroep in juni 2000 via het rapport -Dark Side of Football’ aantoonde dat onder meer Adidas een deel van haar productie verborg voor de controle op kinderarbeid en lonen ver onder het minimiumloon liet betalen door haar leverancier. Ook andere bedrijven met een FIFA-licentie gingen in de fout. Uit Pakistan kwam de All Pakistan Federation of Labour met soortgelijke informatie. De FIFA heeft nooit meer iets van zich laten horen.

”We hopen dat Unicef zich bewust is van het huidige gebrek aan wil bij de FIFA om werkelijk de rechten van kinderen te beschermen”, zegt Kailash Satyarthi in een persbericht van de Global March. In de brief vraagt hij verder aan Unicef om van de FIFA te verlangen dat zij een transparant inspectiesysteem opzet dat er voor zorgt dat de huidige FIFA gedragscode werkelijk wordt nageleefd. Dat kan volgens Satyarthi alleen in samenwerking met vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en andere VN organisaties.

Noot: de Landelijke India Werkgroep maakt deel uit van de Global March Against Child Labour en neemt deel aan de campagne -Kick child labour out of the world’.