UNETO-VNI tekent convenant ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’

Bron
UNETO-VNI

Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI heeft op 26 juni samen met vertegenwoordigers van acht andere organisaties vanuit de wetenschap, het onderwijs en de installatietechniek de intentieverklaring ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’ ondertekend. Met de krachtenbundeling roepen de organisaties, waaronder Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Stichting KIEN en TU/e de overheid en het bedrijfsleven op om nu gezamenlijk werk te maken van duurzaamheid. Stichting Dutch Power en Fedet tekenden al eerder en de NVTB en Vernieuwing Bouw hebben voor de toekomst hun medewerking toegezegd. 

0-energie

Dat samenwerken aan 0-energie kan, is bewezen. De bottom-up en regionale aanpak en de samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven en gemeenten heeft de Innovatieprijs van Agentschap NL gewonnen. In zes gemeenten in Nederland worden momenteel robuuste stappen gezet richting een 0-energieomgeving.
Alle partijen hebben uitgesproken zich in te zetten voor een integrale aanpak van een duurzame 0-energieomgeving en willen samen maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven aanmoedigen hetzelfde te doen en zich aan te sluiten.

Invalshoek en inbreng UNETO-VNI
UNETO-VNI is van mening dat het mogelijk is om op termijn op een duurzame manier en vrijwel zonder uitstoot van CO2 te voorzien in de behoefte aan energie van consumenten en bedrijfsleven in Nederland.

Deze toekomstvisie is gebaseerd op vier voorwaarden:
a. Energiebesparing
Ieder bedrijf en ieder huishouden brengt de vraag naar en het verbruik van energie zoveel mogelijk terug. Daarvoor is in eerste instantie bewustwording nodig, maar ook energiezuinige apparatuur en innovatieve systemen kunnen veel energiebesparing opleveren.

b. Duurzame energieproductie
De energie die we nodig hebben, wekken we duurzaam op. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan zonne-energie (zon-thermisch en zon-pv), windenergie en warmte-koudeopslag. Wat de bron ook is, we gaan bij voorkeur de energie dicht bij de plek opwekken waar de energie nodig is.

c. Energieopslag
Duurzame energie is vaak niet beschikbaar op het moment en op de plaats waar die energie nodig is. Het is dus noodzakelijk om techniek te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de gewonnen energie op te slaan en zonder te veel verlies te transporteren.

d. Intelligente netwerken
Een intelligent netwerk kan ervoor zorgen dat er op lokaal niveau (bijvoorbeeld een wijk) een optimale afstemming is tussen decentraal opgewekte energie en de vraag naar energie.

De installateursvereniging streeft bij de invulling van het convenant naar een integrale aanpak en sectoroverschrijdende samenwerking door:
• het mobiliseren van haar leden op lokaal en regionaal niveau bij concrete projecten die voortvloeien uit deze overeenkomst 
• kennisdeling ten aanzien van energiebesparende maatregelen en concepten 
• communicatie richting leden om kennis vanuit de projecten met de markt te delen

 

Share Button