UN Women pleit voor actie in plaats van beloften bij SDG’s

Niet eerder verscheen een rapport over de voortgang van de SDGs vanuit het perspectief van gender. UN Women benadrukt dat meer gendergelijkheid cruciaal is om de andere SDGs te halen. In hun rapport worden daarnaast aanbevelingen gedaan om over te gaan tot actie.

Het rapport van UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de VN, laat zien dat overal ter wereld sprake is van discriminatie van vrouwen en meisjes. Zo heeft afgelopen jaar 1 op de 5 vrouwen onder de 50 jaar te maken heeft gehad met geweld door een partner. En van alle wetenschappers in de wereld is slechts 28 procent vrouw. Naast verschillen tussen landen, bestaan er binnenslands grote verschillen in gelijkheid tussen man en vrouw.

Nederland

Uit het rapport blijkt dat in Nederland weinig resultaat is behaald om het percentage vrouwen in managementfuncties omhoog te krijgen. Hun aandeel staat sinds 2005 op 25 procent. Hierdoor hoort Nederland bij een groep van zestien landen, waar het aandeel vrouwen in managementfuncties al meer dan tien jaar nagenoeg gelijk is gebleven.

Aanbevelingen

Het rapport geeft adviezen om tot actie over te gaan. UN Women doet aanbevelingen op verschillende gebieden:

  • Overheden moeten zich bewust worden van de onderlinge samenhang van de SDGs. Daarbij benadrukt UN Women de katalyserende werking van meer gendergelijkheid. De organisatie illustreert dat met het effect van gratis kinderopvang: vrouwen krijgen daardoor meer kans om een baan te krijgen, wat leidt tot verbetering van de gezondheid van kinderen en het verminderen van honger.
  • UN Women pleit voor meer data over de situaties van vrouwen en meisjes op alle SDGs. Bij zes doelen zijn hiervoor momenteel geen indicatoren aanwezig.
  • Mensen in machtsposities moeten verantwoordelijk worden gehouden voor actie op het gebied van gendergelijkheid.

Foto: UN Women/Ryan Brown

Share Button