Tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 7 december 2016 stelde de Kamer een aantal vragen die verband houden met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft in een brief – mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst – antwoord gegeven op deze vragen en op een aanvullende vraag uit de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 9 en 10 november 2016.

De volgende onderwerpen komen in de brief aan de orde:

  • de stand van zaken leefbaar loon;

  • de naleving van de OESO-richtlijnen door grote bedrijven;

  • genderanalyses binnen convenantsprocessen en aandacht voor IMVO-convenanten Land- en Tuinbouw en Plantaardige Eiwitten tijdens de Voedseltop (gehouden op 26 januari 2017);

  • MVO in Europa;

  • het wetsvoorstel Algemene Gelding Duurzaamheidsinitiatieven;

  • Btw-differentiatie tussen duurzame en niet-duurzame producten;

  • Internationale Sociale Voorwaarden en pilots Duurzaam Inkopen;

  • Duurzaamheid in bedrijfslevenprogramma’s.

Download de brief (pdf)