Bent u werkzaam voor een bedrijf, NGO of kennisinstelling en houdt u zich bezig met de verduurzaming van productieketens? Dan kunt u nu projectvoorstellen indienen voor 2 fondsen!

Problemen in internationale productieketens zijn meestal ingewikkeld. Nederlandse bedrijven zijn vaak maar één van de schakels. Vooral in de productielanden is het soms lastig om kennis te hebben van de productieomstandigheden. Daarnaast kunnen problemen in deze complexe ketens niet altijd door één enkel bedrijf worden opgelost. Samenwerking tussen verschillende partijen binnen de sector is hierbij van groot belang.

Verantwoord ondernemen

RVO voert twee programma’s uit die als uitgangspunt een integrale aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verduurzaming van mondiale productieketens hebben. Zo biedt het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) de mogelijkheid om onderzoek te doen en maatregelen te nemen tegen kinderarbeid in de productieketen en biedt het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) financiële ondersteuning voor het doorlichten van de productieketen en het uitvoeren van verbeteringen op maatschappelijke risico’s.

Openstellingen

Beide fondsen gaan weer open in februari. Projectvoorstellen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding kunnen hiervoor in partnerschap worden ingediend.

Fonds Bestrijding Kinderarbeid > open van 1 februari tot en met 7 april

Fonds Verantwoord Ondernemen open van 4 februari tot en met 30 september

Inloopsessies

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een FBK- of FVO-subsidie? Of wil je weten hoe je een goed projectvoorstel of quickscan schrijft? Kom dan naar onze wekelijkse digitale inloopsessie, elke donderdagmiddag tussen 16.00 – 16.30 uur. Onze projectadviseurs vertellen je meer over jouw mogelijkheden en geven je hierbij tips & tricks. Aanmelden voor deze inloopsessies kan via een berichtje naar fbk@rvo.nl of fvo@rvo.nl

Voortrekkersrol

De Nederlandse overheid wil als handelsland en als partner in ontwikkelingssamenwerking een voortrekkersrol spelen in duurzame en inclusieve groei in het buitenland. Hiervoor is de Nederlandse ervaring op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met de private sector onmisbaar.

In de afgelopen jaren heeft de overheid al veel ondernemers kunnen helpen met financiële steun, advies en kennis. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een ketenonderzoek op de aanwezigheid van kinderarbeid in de productieketen. Of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van leefbaar loon in de fabrieken van toeleveranciers.