Een samenwerkingsverband van luchtvaartspecialisten lanceerde ’s werelds eerste emissiestudie tijdens vluchten waarbij 100% duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF) voor een widebody-passagiersvliegtuig wordt gebruikt. Airbus, het Duitse onderzoekscentrum DLR, Rolls-Royce en SAF-producent Neste slaan de handen in elkaar in het kader van het baanbrekende ‘Emission and Climate Impact of Alternative Fuels’ (ECLIF3) -project, waarbij wordt gekeken naar de effecten van 100% SAF op de uitstoot en prestaties van vliegtuigen. De bevindingen van de studie, die op de grond en in de lucht zullen worden uitgevoerd met een Airbus A350-900 aangedreven door Rolls-Royce Trent XWB-motoren, zullen de inspanningen ondersteunen die Airbus en Rolls-Royce momenteel leveren om ervoor te zorgen dat de luchtvaartsector klaar is voor het grootschalig gebruik van SAF als onderdeel van het bredere initiatief om de industrie koolstofarm te maken.

Deze week zijn bij Airbus in het Franse Toulouse testen voor brandstofzuiveringsmotoren gestart, met inbegrip van een eerste vlucht om de operationele compatibiliteit van het gebruik van 100% SAF met de vliegtuigsystemen te controleren. Deze worden gevolgd door de vluchtemissietests die starten in april en in het najaar worden hervat. Hierbij zal een Falcon 20-E van DLR worden ingezet om de emissie-impact bij het gebruik van SAF te meten. Ondertussen worden op de grond testen uitgevoerd, waarbij de uitstoot van fijn stof wordt onderzocht om de milieu-impact van SAF-gebruik op luchthavenoperaties te meten.

Zowel de vlieg- als de grondtesten zullen de emissies van het gebruik van 100% SAF, geproduceerd met HEFA-technologie (hydroprocessed esters and fatty acids, hydroverwerkte esters en vetzuren) vergelijken met die van fossiele kerosine en laagzwavelige fossiele kerosine.

De SAF wordt geleverd door Neste, een wereldwijd toonaangevende leverancier van duurzame vliegtuigbrandstof. Aanvullende metingen en analyses voor de karakterisering van de fijnstofemissies tijdens de grondtesten zullen worden geleverd door de Universiteit van Manchester (VK) en de National Research Council of Canada.

“SAF is een essentieel onderdeel van Airbus’ ambitie om de luchtvaartindustrie koolstofvrij te maken. In dit verband werken we nauw samen met een aantal partners om een ​​duurzame toekomst voor het vliegverkeer te verzekeren”, aldus Steven Le Moing, New Energy Programme Manager bij Airbus. “Vliegtuigen kunnen momenteel alleen vliegen met een mengsel van maximaal 50% SAF en 50% fossiele kerosine. Deze boeiende samenwerking zal niet alleen inzicht geven in hoe gasturbinemotoren werken met 100% SAF met het oog op certificering, maar ook de potentiële emissiereducties en milieuvoordelen vaststellen van het gebruik van dergelijke brandstoffen tijdens de vlucht van een passagiersvliegtuig. ”

Dr. Patrick Le Clercq, ECLIF-projectmanager bij DLR, zei: “Door 100% SAF te onderzoeken, tillen we onze research naar fueldesign en de impact van de luchtvaart op het klimaat naar een nieuw niveau. In vorige onderzoekcampagnes konden we al het roetreductiepotentieel van mengsels met tussen 30 en 50 procent alternatieve brandstoffen aantonen. We hopen dat deze nieuwe campagne zal aantonen dat dit potentieel nu nog groter is.”

“In 2015 en in 2018 heeft DLR samen met NASA al uitgebreid onderzoek gedaan naar de analyses en modellering, alsook grond- en vliegtesten uitgevoerd met het Airbus A320 ATRA-onderzoeksvliegtuig waarbij gebruik gemaakt werd van alternatieve brandstoffen.”

Simon Burr, Director Product Development & Technology bij Rolls-Royce Civil Aerospace, voegde eraan toe: “In onze post-Covid19 wereld zullen mensen opnieuw met elkaar in contact willen komen, zij het op een duurzame manier. Voor langeafstandsreizen weten we dat dit nog de komende decennia met gasturbines zal gebeuren. SAF is een essentiële schakel voor het koolstofarm maken van de luchtvaart en we ondersteunen actief de grotere beschikbaarheid ervan voor de luchtvaartsector. Dit onderzoek is essentieel om het gebruik van 100% SAF als emissiearme oplossing te begrijpen en mogelijk te maken.”

Jonathan Wood, Neste’s Vice President Europe, Renewable Aviation, zei: “We zijn verheugd om bij te dragen aan dit project om de grote voordelen van SAF in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstoffen te meten alsook om de gegevens te verstrekken die het gebruik van SAF in hogere concentraties dan 50% ondersteunen. Een onafhankelijk geverifieerde analyse heeft aangetoond dat 100% Neste MY Sustainable Aviation Fuel tot 80% minder uitstoot van broeikasgassen leidt in vergelijking met fossiele jetfuel, wanneer alle emissies tijdens de levenscyclus in aanmerking worden genomen. Deze studie zal de bijkomende voordelen van SAF verduidelijken.”