Europarlementariër Bas Eickhout is er nog niet helemaal gerust op, maar het lijkt erop dat eurocommissaris Frans Timmermans terugkomt op zijn voornemen om verschillende duurzame initiatieven de nek om te draaien. GroenLinks maakte zich in het Europees Parlement hard om voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te behouden. De Europese Commissie sprak daarnaast het voornemen om werk te maken van eerlijkere belastingen.

“De aanpak van belastingontwijking is voor ons een van de prioriteiten van de EU op dit moment”, reageert Eickhout. Een actieplan om ervoor te zorgen dat belasting betaalt wordt in het land waar het winst maakt, is een welkome aankondiging. “Maar het automatisch uitwisselen van tax rulings met multinationals tussen belastingdiensten is onvoldoende. We hebben meer transparantie nodig zodat parlementen en  publiek erop kunnen toezien dat multinationals voldoende belasting betalen.”

Circulaire economie

De druk van de Europese Groenen en en milieuorganisaties heeft effect gehad op de voorstellen voor de circulaire economie. Tot het laatste moment probeerde de Europese Commissie om deze belangrijke wetgeving terug te trekken, maar de bestaande voorstellen worden vervangen door nieuwe.

“Dit klinkt mij behoorlijk omslachtig”, concludeert Eickhout. “Jarenlang werk moet weer opnieuw worden bekeken waardoor er veel tijd verloren gaat. Maar de winst is dat de Europese Commissie wel door wil gaan met dit voorstel.” Ons afval is een goudmijn. Grondstoffen zijn schaars en dus is het van belang dat we Europees aan de slag gaan om afval te beperken en vooral te hergebruiken.

Rookgordijn

Rondom de voorstellen voor luchtkwaliteit liet Timmermans een rookgordijn ontstaan: “In zijn toespraak in het Europarlement zei Timmermans dat wetgeving voor luchtkwaliteit doorgang kon vinden, maar in het voorstel staat nog steeds dat het geschrapt moet worden.” Eickhout hoopt dat Timmermans alsnog bevestigt dat het voorstel luchtkwaliteit niet van de baan is. “Schone lucht trekt zich niks aan van grenzen, dus is bij uitstek een onderwerp wat Europees aangepakt moet worden.”