Themato C.V. is het eerste bedrijf in Nederland dat volgens de meest energiezuinige manier pruimtomaten teelt in een gesloten kas. Daarnaast streeft het bedrijf er naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 80% te verminderen. Een van de speerpunten van Themato is het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden, zoveel mogelijk samen met het personeel. Er is een apart communicatietraject ontwikkeld om zoveel mogelijk collega-telers te informeren over de ontwikkelingen op dit bedrijf. Minister Veerman roemde Themato om zijn openheid, want de gesloten kas is meteen ook een demonstratieproject. ‘Dit bedrijf is niet bang om zijn kennis te delen, maar vertrouwt erop dat de hele sector op den duur profiteert van een gezamenlijke innovatiekracht’, aldus Veerman bij de uitreiking van de prijs.

Eosta B.V. is Europees marktleider in gecertificeerde biologische en ‘fair trade’ groenten en fruit met een eigen certificeringsysteem ‘Nature and More’. Met ‘Nature and More’ geeft Eosta op unieke wijze inhoud aan ketenregie en kwaliteitsborging op het gebied van productkwaliteit, ecologische – en sociale kwaliteit. Dit systeem vormt de basis waarmee de financiële winstgevendheid van de onderneming wordt behaald. Idealisme en commercieel realisme gaan hand in hand.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de derde conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het agrocomplex. Het thema van de conferentie was ‘Samen werken aan winst’. Behalve een motivatie van de jury en een presentatie door de genomineerden vonden er ook workshops plaats. De aanwezigen konden via een stemming de winnaar van de publieksprijs aanwijzen.

De mvo-stimuleringsprijs is een initiatief van het ministerie van LNV, LTO Nederland en de Nederlandse Voedingsmiddelenindustrie VAI. Het was voor de tweede keer dat de prijs werd uitgeloofd. De jury onder voorzitterschap van Pieter Winsemius (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en onder meer oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) nomineerde de volgende vijf bedrijven:

* Glastuinbouwbedrijf Gebr. C.P. en * C.J. Stolk B.V. uit Bergschenhoek
* Kalkoenbroederij Coolen B.V. uit Heythuysen
* Handelsonderneming in biologische groenten en fruit Eosta B.V. uit Waddinxveen
* Glastuinbouwbedrijf Themato C.V. uit Berkel en Rodenrijs
* Dierenpark Amersfoort

De jury bestond naast Pieter Winsemius uit José van Eindhoven (voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Jan Meerman (vice-voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland) en Klaske de Jonge (algemeen directeur van de Consumentenbond). Bij de beoordeling hebben de juryleden vooral gelet op de balans tussen de drie p’s die staan voor people, planet en profit. Verder hebben zij onder meer gekeken naar interne en externe communicatie, het vernieuwende karakter van het voorstel en de toepasbaarheid van het concept binnen de eigen sector en daarbuiten.