The Rainbow Paper biedt organisaties handvatten bij het bepalen van de volgende stappen als het gaat om het verhogen van LGBTI-inclusie op de werkvloer en welke link te maken is met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze paper is een gezamenlijke inspanning van Workplace Pride, Alliander en Sustainalize en met steun van Shell.

De SDG’s vormen anno 2020 een belangrijk kader in duurzaamheidsland en zijn naar een nieuwe taal toegegroeid voor investeerders, bedrijven en overheden. Sommige onderwerpen worden echter onvoldoende gedekt door deze 17 doelen. De SDG’s bevatten bijvoorbeeld geen expliciete verwijzing naar lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en interseksuele (LGBTI) rechten in hun doelen en targets. Verschillende landen wilden niet dat ‘homorechten’ zouden worden opgenomen; dit onderwerp was daarmee “van tafel”. Niettemin kon iedereen zich vinden in het motto van de SDG’s: leave no one behind.

Om deze reden heeft adviesbureau Sustainalize samen met Workplace Pride en Alliander de handen ineengeslagen en het allereerste SDG LGBTI Manifest opgesteld. Dit manifest is inmiddels onderschreven is door verschillende bedrijven/organisaties. Met dit manifest onderstrepen bedrijven gezamenlijk het belang van LGBTI-inclusie op de werkvloer. Met het ondertekenen verklaart een organisatie om samen sterk te staan voor inclusie en diversiteit en LGBTI mee te nemen in de SDG-aanpak van de organisatie.

Dit manifest vormt de basis voor The Rainbow Paper dat organisaties handvatten biedt bij het bepalen van de volgende stappen als het gaat om het verhogen van LGBTI-inclusie op de werkvloer en welke link te maken is met de SDGs. Hoe en in welke mate kan LGBTI-inclusie worden geïntegreerd in de managementbenadering van organisaties? Hoe krijg je inzichtelijk waar je staat en waar te verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden is een maturity model ontwikkeld op basis van het ‘SDG-kompas’. Dit instrument is ontwikkeld door Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Het SDG LGTI Manifest en The Rainbow Paper is een gezamenlijke inspanning van Workplace PrideAlliander en Sustainalize en met steun van Shell.