De Taskforce ESG van de  beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een Position paper over audits van duurzaamheidsinformatie, waaronder audits op basis van CSRD. De Taskforce onderbouwt in het position paper de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie. 

De Taskforce ESG nodigt iedereen van harte uit om te reageren op de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie.

Het position paper betreft een eerste versie, waarbij de Taskforce open staat voor alle feedback en opmerkingen om zo de positie van de IT-auditor bij audits van duurzaamheidsinformatie verder te onderbouwen en het position paper uit te breiden. Het position paper zal tevens als basis gaan gelden voor verder ontwikkelingen vanuit de Taskforce om IT-auditors verder te ondersteunen bij dergelijke audits.

De Taskforce wil graag antwoord op de volgende vragen:

  • Wat vindt de lezer van de rol van IT-auditor zoals deze is onderbouwd in het position paper?
  • Is de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie voldoende (duidelijk) onderbouwd?
  • Zijn er onderwerpen die volgens de lezer relevant zijn in het kader van duurzaamheidsinformatie die in het position paper nog niet benoemd zijn?
  • Op welke wijze kan de IT-auditor kennis opdoen over duurzaamheid / voldoend aan de opleidingsvereisten zoals benoemd in het “concept wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering”?
  • Zou een IT-auditor, volgens de lezer, assurance kunnen verlenen (als lead engagement partner) bij duurzaamheidsinformatie? Kunt u uw standpunt onderbouwen?

De deadline voor reacties is 30 september 2023. Reacties zien wij graag tegemoet via norea@norea.nl.