The Coca-Cola Company en het Wereld Natuur Fonds (WNF) werken sinds 2007 samen om de inspanningen van het Coca-Cola systeem op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud verder te versterken.

De organisaties hebben nieuwe, ambitieuze en wereldwijde milieudoelstellingen geformuleerd en kondigen een uitgebreidere samenwerking aan, dat tot 2020 loopt. De doelstellingen richten zich op verantwoord gebruik van water, energiereductie, duurzame verpakkingen en verduurzaming van de landbouw. De ambitieuze doelstellingen vormen een aanvulling op de toezeggingen die Coca-Cola eerder dit jaar deed op het gebied van welzijn en maatschappij.

 Meer informatie over de vernieuwde, internationale samenwerking is hier in een persbericht te vinden.

In Nederland werken WNF en Coca-Cola nauw samen op verschillende gebieden, zoals:

  • Samen met WNF en KWA uit Amersfoort ontwikkelde Coca-Cola de Water Saver Toolkit, een softwareprogramma om de beste technieken voor waterbesparing in kaart te brengen. In de fabriek in Dongen zijn we na de pilot daar, met de uitkomsten verder gegaan. Het waterverbruik per liter product is teruggebracht van 2,7 liter per liter in 2002 naar 1,4 liter per liter product in 2012. Dus bijna een halvering van het waterverbruik per liter geproduceerd product. In 2020 willen we in alle Europese productievestigingen samen gemiddeld nog slechts 1,2 liter water per liter product gebruiken. Om zo gericht mogelijk te werken aan besparingen is deze toolkit in 2010 opnieuw bij elke Europese productievestiging ingezet;
  • Samen met WNF en de Universiteit van Twente zijn we in 2009 begonnen om onze ‘watervoetafdruk’ te gaan meten. Daarbij hebben we het watergebruik in de gehele productie keten in kaart gebracht. Deze complexe oefening werd in Nederland uitgevoerd onder begeleiding van professor Hoekstra van de Universiteit van Twente Uit de resultaten bleek dat het watergebruik van Coca-Cola zich grotendeels afspeelt buiten de directe bedrijfsactiviteiten; samen met onze leveranciers streven we ernaar het watergebruik ook daar nog verder terug te brengen;
  • WNF en Coca-Cola hebben dit jaar in zestien Europese landen, waaronder Nederland, de campagne ‘Arctic Home’ uitgerold voor bescherming van de Noordpool, het leefgebied van de ijsbeer. De campagne wordt in de komende jaren herhaald. Meer informatie over Arctic Home is beschikbaar op: http://www.arctichome.nl/