Het Zaanse bedrijf Textiles2Textiles (T2) heeft een machine in gebruik genomen die oude kleding op kleur en soort, geautomatiseerd scheidt van knopen, ritsen en labels. Met deze alleskunner speelt de textielpionier in op de nieuwe wetgeving die producenten en importeurs vanaf 2025 verplicht tenminste 25 procent vezel-tot-vezel gerecycled materiaal in nieuwe kleding te verwerken. De enige zogeheten Trimclean machine in de wereld staat in Wormerveer.

De Trimclean verwerkt op deze foto oude kleding van rood acryl naar kleine stukjes originele stof. Acryl is een synthetische vezel gemaakt van aardolie en aardgas, welke nu dus niet meer opnieuw gemaakt hoeft te worden maar opnieuw kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe kleding.

Trimclean

Deze machine snijdt oude kleding in kleine stukjes stof. Verwijdert vervolgens geautomatiseerd alles wat niet in de originele stof thuis hoort, zoals knopen, ritsen en labels zodat de vezels blijven bestaan. Tot op heden werd dit nog kleinschalig met de hand –met de schaar- gedaan, maar nu dus geautomatiseerd en grootschalig. Bij T2T bouwden ze al even aan de Trimclean machine en aan de ontwikkeling van software die het gehele proces in kaart brengt. De machine is na een jaartje wachten, helaas door grondstoffen schaarste elders in de wereld, inmiddels in gebruik genomen in Wormerveer.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)

UPV-wetgeving is vanaf 2025 overal in de EU verplicht en treedt in werking in 2023. Producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel zijn verantwoordelijk voor de afvalfase van producten die zij in Nederland op de markt brengen. De overheid wil daarmee bedrijven stimuleren om een stijgend percentage afval voor hergebruik en recycling als nieuwe grondstof. T2T faciliteert de ontwikkeling naar circulaire grondstoffen en stimuleert dat er minder primaire grondstoffen voor textiel worden gebruikt op weg naar circulair.

Samenwerkingen

T2T werkte al samen met het Amsterdamse merk Loop.a life, welke tot voor kort handmatig met de schaar, met veelal vrijwilligers, oude niet-herdraagbare kleding op kleur en soort verwerkte om weer nieuwe kleding van te maken. Inmiddels zijn er ook samenwerkingen opgezet met PVH (van Tommy Hilfiger en Calvin Klein), Zalando en State of Art.

Sinds vorig jaar participeert gemeente Zaanstad in T2T en mede door deze verstrekte gelden kon de nieuwe machine gedeeltelijk gefinancierd worden. De gemeente participeert vanwege de publieke belangen die daarmee gediend zijn. Zij voorkomt hiermee negatieve impact van afvalverwerking, draagt bij aan CO2-reductie en het beheersbaar houden van de kosten van het afvalbeheer van haar burgers.

Vervuilende industrie en kansen op weg naar circulair

Het gebruik van primaire grondstoffen en de enorme productie aantallen zorgen voor de grootste CO2-uitstoot bij textiel. Als we deze uitstoot als 100% zien dan komt bij het verwerven van de primaire grondstoffen circa 38% CO2-uitstoot vrij en bij de productie circa 32%. Kortom het gaat hier om het afbouwen van primaire grondstoffen en de enorme productie aantallen. De Trimclean is de vervolgstap van het sorteren van het niet-herdraagbare textiel op kleur en soort door de Fibersort machine. Want we hebben het materiaal, we hebben de grondstof, we hebben de kleur, waarom zouden we al die grondstoffen opnieuw willen produceren?