In plaats van grote, verticaal geïntegreerde bevoorradingsketens, zullen bedrijven steeds meer wereldwijd geschakelde bevoorradingsketens krijgen. Wat kunnen bedrijven daarin doen op het gebied van duurzaamheid? Dr. Tarkan Tan van de Technische Universiteit Eindhoven ging hierop in tijdens het webinar Sustainable Supply Chains.

BEKIJK HET WEBINAR

Om succesvol te zijn, is het voor een bedrijf steeds belangrijker dat het zich bewust is van de economische, ecologische en sociale aspecten van de gehele bevoorradingsketen waartoe het behoort en dat het deze proactief bewaakt en beheert. De rol van managers is onder meer om ervoor te zorgen dat de bevoorradingsketen steeds duurzamer wordt.

supboekSustainable Supply Chains is de naam van het boek dat dr. Tan onlangs samen met drie collega’s heeft gepubliceerd. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor afstudeerprogramma’s op het gebied van business, management, industrial engineering en industrial ecology. Maar het is ook interessant voor onderzoekers in de bredere, duurzame bevoorradingsketen.