Tender duurzame transportinnovaties met € 29,5 miljoen open voor inschrijving

Wilt u uw steentje bijdragen aan duurzaam transport in Nederland? Dien dan een projectvoorstel in voor de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport. Centraal hierbij staan ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Budget

Het budget voor DKTI-transport is € 29,5 miljoen. Voor de volgende thema’s kunt u een projectvoorstel indienen:
  • elektrisch rijden en varen
  • efficiënte schepen
  • rijden op waterstof
  • biobrandstoffen in luchtvaart en zwaar wegverkeer.

Een projectvoorstel kan gaan over een proeftuin, een experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie.

Klimaatdoelstellingen

DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie.

DKTI-transport combineren met Europese subsidies

Ook kan de regeling DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters. En voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun krijgen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of INTERREG.

Meer weten?

Share Button