Tot en met 30 oktober 2000 kunnen industriële bedrijven projectvoorstellen bij Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) indienen om in aanmerking te komen voor subsidie. Eveneens kunnen (loon)koel- en vrieshuizen, bedrijven uit de aardolie- en aardgaswinning, industriële natwasserijen en waterproductiebedrijven projecten indienen. Hetzelfde geldt ook voor samenwerkingsverbanden van bedrijven en brancheorganisaties.

Bedragen
De subsidie kan oplopen tot 40% van de projectkosten. Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt één miljoen gulden. Totaal heeft het Ministerie van Economische Zaken voor deze tender een bedrag van vijf miljoen gulden beschikbaar.

Voorwaarden
Om kans te maken op ondersteuning zijn onder meer de volgende voorwaarden van belang:
1. het ingediende project moet vernieuwend en voor andere bedrijven toepasbaar zijn en dus een voorbeeldfunctie kunnen vervullen;
2. de verwachte energiekostenbesparing moet groot genoeg zijn om de projectkosten terug te kunnen verdienen binnen de levensduur van de investering;
3. het project moet gericht zijn op procesvernieuwing.

Beoordeling
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de ingediende projectvoorstellen en rangschikt ze naar jaarlijkse energiebesparing per aangevraagde gulden subsidie. De commissie kijkt daarbij naar de verwachte energiebesparing, het herhalingspotentieel en de voorbeeldfunctie.
Vervolgens wordt een ranglijst opgesteld die het resultaat is van de hiervoor genoemde factoren. Het subsidiebudget wordt toegekend aan de hand van de rangschikking. Dat betekent dat het best beoordeelde project eerst wordt gehonoreerd en vervolgens nummer twee, drie enzovoort, totdat het budget op is.

Bespreken projectvoorstellen
Het is raadzaam het projectidee te bespreken met Novem voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend. Bijvoorbeeld om na te gaan of het project aan de criteria van de regeling voldoet.

Meer informatie
Tenderbureau Novem, telefoon: 030-2393555