Het afgelopen halfjaar hebben alle Nederlandse marktgroepen van TenCate de MVO Prestatieladder niveau 3 geïmplementeerd. De eerste drie van de vier marktgroepen werden eind 2012 onafhankelijk gecertificeerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen: TenCate Protective & Outdoor Fabrics door Bureau Veritas, TenCate Advanced Composites door certificatiebureau LRQA en TenCate Grass door DEKRA. Onlangs werd TenCate Geosynthetics als vierde Nederlandse marktgroep op mvo gecertificeerd door DEKRA. Elk certificaat is drie jaar geldig.

MVO-richtlijnen
De MVO Prestatieladder is aan de hand van internationale mvo-richtlijnen (zoals ISO 26000, ISO 9001, AA1000 en het Global Reporting Initiative) opgebouwd rondom drie kernonderdelen. Het certificaat stelt eisen aan het managementsysteem van ieder bedrijfsonderdeel voor de invoering en ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stakeholdermanagement en mvo-indicatoren zijn geborgd door procedures en het monitoren van veranderingen. Daarnaast vindt aantoonbare afstemming plaats met belanghebbenden. Aan hen wordt door elke marktgroep geregeld mvo-verantwoording afgelegd. Verder zijn per productiebedrijf de 33 mvo-indicatoren – zoals energieverbruik, afval en afvalwater, veiligheid, duurzaamheid toeleveranciers en welzijn – geborgd in het mvo-managementsysteem.

Certificering op MVO Prestatieladder niveau 3 betekent tevens dat de marktgroepen van TenCate naast directe, indirecte belanghebbenden bij de bedrijfsactiviteiten betrekken. Dit onderstreept het waardeketenmanagement dat het textieltechnologieconcern reeds meer dan een decennium nastreeft op basis van het TenCate businessmodel. De mvo-certificering is tevens gebaseerd op minimaal een van de certificatienormen ISO 14001 respectievelijk ISO 9001.

Unieke prestatie
De vier marktgroepen van TenCate in Nederland zijn in de aanloop tot certificering geadviseerd door Royal HasKoningDHV. Rob van Tilburg, manager duurzaam ondernemen, prijst de geleverde prestatie: ‘TenCate leverde in korte tijd de tot nog toe unieke prestatie om binnen vier marktgroepen parallel het certificaat voor de MVO Prestatieladder te behalen. Het is een prestatie van formaat, die de onderneming in staat stelt om te excelleren in duurzaamheid en het verschil te maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze certificering onderstreept dat het de TenCate onderneming menens is met haar duurzame oplossingen’.

Met name de publieke sector zal bij aanbestedingen meer en meer vragen naar aantoonbaar mvo. Textieltechnologieconcern TenCate biedt een breed pallet aan duurzame materialen en systemen, zoals beschermende weefsels voor militaire, emergency response- en industriële toepassingen, lichtgewicht composieten voor de luchtvaartsector en automotive-industrie, bepantseringsoplossingen, geotextiel voor infrastructuur en watermanagement, alsook – recyclebare – kunstgrassystemen.

In 2013 zal worden toegewerkt naar soortgelijke certificering van de eerste bedrijfsonderdelen van TenCate in het buitenland. Realisatie daarvan zal ook een primeur zijn, want de MVO Prestatieladder is tot op heden slechts bij Nederlandse ondernemingen gerealiseerd.