Per 5 september 2022 komt Jacolien Eijer-De Jong [50] het team van advies- en ingenieursbureau TAUW Group BV versterken. Zij zal de duurzaamheidsstrategie van TAUW Group gaan leiden en zorgdragen voor de implementatie daarvan. Haar aanstelling ondersteunt het streven om Europees koploper te worden in duurzaamheidsoplossingen zoals neergelegd in de 2028 Ambition van TAUW Group.

Ralph van Roessel, de co-CEO van de TAUW Group, legt uit waarom deze nieuwe functie zo belangrijk is: “Met het oog op de uitdagingen van deze tijd zijn we ervan overtuigd dat advies- en ingenieursbureaus zoals TAUW het goede voorbeeld kunnen en moeten geven om de maatschappij te verduurzamen. Alleen naleving van de wetgeving is hiervoor niet voldoende; we moeten echt een stap verder gaan. We hebben de ambitie om koploper te worden op het gebied van duurzaamheidsoplossingen en willen in deze verduurzaming zo veel mogelijk impact creëren binnen de organisatie en bij onze projecten. We zijn verheugd dat we in Jacolien iemand hebben gevonden die onze ambities deelt en die ons als organisatie op koers houdt zodat we onze impact op het vlak van duurzaamheid vergroten.”

“Toen ik nog bij de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus werkte, was ik onder de indruk van de innovatiekracht van ingenieurs op het gebied van verduurzaming,” vertelt Eijer. “In deze nieuwe functie krijg ik de kans om het duurzaamheidspotentieel van TAUW in zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering optimaal te benutten. Door duidelijke duurzaamheidsdoelen op te stellen en in te voeren, wil ik de transitie versnellen die al was ingezet bij TAUW Group. Dit sluit perfect aan bij mijn wens om de transitie naar een duurzame samenleving met zo veel mogelijk impact te laten slagen.”

Voorheen was Jacolien directeur van NLIngenieurs, de branchevereniging van (milieu)advies-, management- en ingenieursbureaus in Nederland. Daarvoor werkte ze voor zowel publieke als private ondernemingen, waardoor ze een groot (internationaal) netwerk heeft kunnen opbouwen