Swinkels Family Brewers heeft op het Factor 6 Congres van Connekt en Topsector Logistiek de derde Lean & Green ster ontvangen. Deze derde ster werd toegekend voor onder meer de vergroening van de logistiek van de bierbrouwerij in Lieshout. Het is de eerste bierbrouwerij in Nederland die de derde ster krijgt toegekend.

Ted van Deijck, Head of Supply Chain van Swinkels Family Brewers: “Als organisatie hebben wij een duurzaamheidsdoelstelling van 50% circulariteit. Logistiek is een belangrijk onderdeel om dit doel te halen. Deze derde Lean & Green ster is het bewijs dat wij onze duurzaamheidstrategie waarmaken. Onze bierbrouwerij is al 300 jaar gevestigd in Lieshout en wordt inmiddels geleid door de zevende generatie van de familie Swinkels. Zoals de familie zelf zegt: we hebben het bedrijf in bruikleen van de kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dus dat we kijken naar lange termijn. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema. Deze duurzaamheid-award hebben we verdiend met onze innovatieve logistiek, onder meer door de optimalisatie van laadgewicht, slimme transportplanning en multimodale oplossingen.”

Nico Anten, executive Chairman van Connekt: “Samenwerking in de keten en slim gebruik van andere modaliteiten kan enorme besparingen opleveren. Door die stelling in de praktijk te brengen, verdiende de bierbrouwerij in Lieshout van Swinkels Family Brewers de derde & Green ster. Een hele prestatie en een voorbeeld voor andere grote bedrijven.”

Wat is Lean & Green Europe?

Lean & Green Europe is het leidende Europese programma voor duurzame logistiek. Voor concrete resultaten in CO2-reductie worden bedrijven erkend met een Lean & Green Award of Star. Minimaal uiteindelijke doel: zero emissie. Een noodzakelijke stap op weg naar zero emissie is het reduceren van inefficientie in de keten. Daarmee leveren bedrijven een belangrijke bijdrage aan de Factor 6 klimaatdoelstelling voor de logistiek: voor 2050 moet de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 hebben vergroot ten opzichte van 1990.

Reductietargets sterrenprogramma van Lean & Green Europe

1e Lean & Green Star: 20% CO2-reductie, 50% scope, binnen 5 jaar
2e Lean & Green Star: 10% CO2-reductie, 65% scope, binnen 3 jaar
3e Lean & Green Star: 5% CO2-reductie, 75% scope, binnen 2 jaar
4e Lean & Green Star: wordt ingevuld samen met de Lean & Green bedrijven
5e Lean & Green Star: zero emissie.