Swapfiets, ’s werelds eerste ‘bike as a service’ bedrijf en toonaangevende leverancier van micromobiliteit in Europa, heeft de gerenommeerde B Corp certificering behaald. Vanuit de missie een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in steden, zet de scale-up zich in voor een systeemverandering in de mobiliteitsindustrie. Swapfiets-leden maken deel uit van een groeiende beweging Europese stedelingen die een fiets gebruiken in plaats van bezitten. Deze maand treedt het bedrijf toe tot een netwerk van pionierende ondernemingen – waaronder Patagonia, Tony’s Chocolonely en Fairphone – die hun business inzetten als een force for good. Achter de schermen wordt al jaren hard gewerkt aan een volledig circulaire productlijn, de Swapfiets Deluxe 7 is nu voor 88% circulair. Ook werkt het bedrijf naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025 toe.

Krachten bundelen met gelijkgestemde pioniers

Recent onderzoek wijst uit dat als iedereen in de wereld dagelijks net zo veel zou fietsen als in Nederland, dat leidt tot 700 miljoen ton minder CO₂-uitstoot. Dat komt neer op 20 procent van de huidige uitstoot van alle personenauto’s wereldwijd. Met meer dan 280.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk is Swapfiets vastberaden een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in steden. Toetreden tot het B Corp netwerk biedt nieuwe kansen voor kennisdeling en krachtenbundeling met andere missiegedreven bedrijven.

Richard Burger, mede-oprichter en Sustainability Director bij Swapfiets: “Het zit in onze aard om de status quo te bevragen. We geloven heilig in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie met een gesloten keten. De data afkomstig uit onze fietsreparaties zetten we slim in om duurzame producten te ontwerpen en de levenscyclus van onze fietsen te verlengen. We zijn trots dat we toetreden tot de B Corp gemeenschap en zien de certificering als extra belofte aan en verantwoordelijkheid naar onze leden. Toen we Swapfiets in 2014 begonnen, hadden we een disruptieve visie op de markt omdat we anders kijken naar bezit en slimmer willen omspringen met schaarse grondstoffen. De ‘stop owning, start using’ boodschap staat nog steeds aan de basis van alles wat we doen en is, in het licht van de klimaatcrisis en grondstoffenschaarste, actueler dan ooit.”

Onderweg naar 100% circulair en klimaatneutraal

Eerder dit jaar publiceerde Swapfiets een eerste Sustainability report met een samenvatting en status van de impact-gedreven doelen. De lat ligt hoog met een 100% circulaire productlijn en klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025. Het team van Swapfiets kan allesbehalve achteroverleunen nu het B Corp certificaat is toegekend. Impact maken op de vijf pijlers van B Corp – bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap – staat in de hele organisatie, operatie en keten van Swapfiets voorop. Om een 100% circulaire productlijn te realiseren, wordt geïnnoveerd op het gebied van hergebruik, reparatie en gerecyclede of biobased materiaalsoorten.

De Swapfiets Deluxe 7 is nu 88% circulair. Daarnaast lopen verschillende pilots en samenwerkingen om afval te reduceren en bedrijfskleding in de winkels te verduurzamen. Burger: “Op basis van een onafhankelijke Life Cycle Assessment en analyse van onze data, algoritmes en machine learning, optimaliseren we onze impact waar mogelijk en hebben we in kaart waar we harder aan moeten trekken. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou worden maar we zijn, net als andere bedrijven in het B Corp netwerk, vastberaden onze ambitieuze doelen te halen. Hierbij stellen we ons kwetsbaar op, zijn transparant over onze ambities en vertellen eerlijk over de uitdagingen die horen bij pionieren in een complexe en snel veranderende wereld.