Op Wereld Autovrije Dag, 22 september, pleitte Swapfiets voor een heuse comeback van de maandelijkse autovrije dag in Nederlandse steden. Op die manier ontstaat meer ruimte voor fietsers en wandelaars, schonere lucht en stoten we minder CO2 uit. Precies een halve eeuw na de introductie van autovrije zondagen, in 1973 en 1974, pleit de aanbieder van circulaire ‘bike as a service’ abonnementen voor een rentree. Middels Artificial Intelligence gegenereerde beelden, geïnspireerd door de iconische foto’s van 50 jaar geleden, schetst de mobiliteitspionier hoe deze aanpassing de leefbaarheid in moderne steden structureel kan vergroten. De oproep staat in een brief gericht aan de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar de meeste auto’s geregistreerd staan en de meeste CO2-uitstoot vermeden kan worden. Periodieke autovrije dagen zijn een beproefd concept in wereldsteden zoals Jakarta, Bogota en Parijs.

Positieve bijdrage aan leefbare steden

Er wordt veel gesproken over oplossingen voor het verminderen van de uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het autoluwer maken van steden. De fiets kan hierin een sleutelrol vervullen. Swapfiets-leden maken deel uit van een groeiende beweging van Europese stedelingen die een fiets gebruiken in plaats van bezitten. Elk jaar besparen zij ongeveer 17.949 ton CO2, simpelweg door hun gebruik van auto en openbaar vervoer te vervangen en op een Swapfiets te stappen*. Op deze manier dragen zij bij aan meer leefbare steden en stoten zij tot gemiddeld 35% minder CO2 uit dan welke andere fiets dan ook.

Swapfiets besloot de status quo te bevragen door rijdende auto’s eens per maand weg te denken uit het straatbeeld. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan gezamenlijk 842.230 auto’s geregistreerd. Als al deze auto’s slechts 2.500 kilometer per jaar zouden inwisselen voor een rit op een Swapfiets, kan er al 486 duizend ton CO2 vermeden worden. Suzanne Berings, General Manager Nederland bij Swapfiets: “Met het drukke autoverkeer in Nederlandse steden is het maar moeilijk voor te stellen wat de voordelen van autovrije dagen zijn. We besloten de verbeeldingskracht een beetje te helpen door, geïnspireerd door de kenmerkende beelden uit 1973 en 1974 en met gebruik van Artificial Intelligence, te schetsen wat er gebeurt als deze een comeback maken. Het is een kwestie van wennen en levert, zeker op de lange termijn, eigenlijk voor iedereen voordelen op. Het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, leefbaarder stadscentrum met toegang tot duurzame micromobiliteit en ruimte voor interactie met elkaar. Iets waar inwoners van steden uiteindelijk collectief bij zijn gebaat.”

Toekomstbestendige kijk op micromobiliteit

Vanuit de missie een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in steden, zet de scale-up zich in voor een systeemverandering in de mobiliteitsindustrie. Achter de schermen wordt bijvoorbeeld al jaren hard gewerkt aan een volledig circulaire productlijn, de Swapfiets Deluxe 7 is nu voor 88% circulair. Ook werkt het bedrijf toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025. Naast de factoren waar Swapfiets zelf direct positieve impact op kan hebben binnen het ‘bike as a service’ model, wordt ook gekeken naar thema’s waar een krachtenbundeling is vereist. De oproep om de leefbaarheid in steden te vergroten middels autovrije dagen is ook per brief aangeboden bij grotere Nederlandse gemeentes als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Suzanne Berings vervolgt: “We realiseren ons heel goed dat we, voor een andere en meer toekomstbestendige kijk op mobiliteit in steden, slim moeten samenwerken met likeminded pioniers. Ook de langetermijnvisie en -aanpak van de politiek speelt hierin een sleutelrol, een goede samenwerking en gedeelde strategie zijn hierin noodzakelijk. Door het gesprek over dit thema te openen en middels AI een haalbaar toekomstbeeld te schetsen, hopen we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan meer leefbare steden.”

Beeld: gemaakt met behulp van Artificial Intelligence door Mark Visbeek.