Vandaag heeft de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) haar nieuwe publicatie “Sustainable Innovation. Game-changing Solutions for the World’s Grand Challenges” uitgebracht. Hare Majesteit Koningin Máxima nam vanmiddag tijdens een seminar in Amsterdam het eerste exemplaar in ontvangst.

Het is de derde publicatie van deze Nederlandse duurzame bedrijvencoalitie, sinds de oprichting begin 2012.

VN-Klimaattop Parijs
De presentatie van het nieuwe DSGC-rapport komt een jaar voor de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs, in december 2015. Wereldwijd zijn daar alle ogen op gericht, omdat daar naar verwachting de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen worden vastgesteld.
‘Door duurzaam te innoveren hebben bedrijven nu een unieke kans en verantwoordelijkheid om tot actie over te gaan’, stelt de Dutch Sustainable Growth Coalition. Deze duurzame multinationals delen in deze nieuwe publicatie zestien case studies die laten zien hoe duurzame innovatie in de praktijk kan werken. Zij hopen daarmee andere bedrijven wereldwijd te inspireren.

‘Sustainable valley’
In gezelschap van ruim 150 besluitvormers uit verschillende sectoren, nam koningin Máxima de DSGC-publicatie in ontvangst. Onder meer Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Ton Büchner (ceo van AkzoNobel) en Feike Sijbesma (ceo van DSM) spraken tijdens het evenement, dat werd georganiseerd door EY (voorheen Ernst & Young) in Amsterdam.
Hans de Boer zei onder meer dat Nederland wereldwijd bekend kan staan als een ‘sustainable valley’. Volgens hem zal komend jaar het gedachtegoed en de spirit van de DSGC in handelsmissies een stevig accent krijgen. Prachtige innovatieve producten en oplossingen kunnen enerzijds zorgen voor welvaart in opkomende landen. En anderzijds is dat ook goed voor de Nederlandse duurzame pioniersrol en de welvaart in ons land’, aldus De Boer. ‘Want zonder business geen sustainability. En zonder sustainability geen business. Kortom: beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, stelt de voorzitter van VNO-NCW.

Over de DSGC
De coalitie brengt acht Nederlandse multinationals samen: Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en Heineken. Hun gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houdt met sociaal en maatschappelijk rendement.
Volgens deze bedrijven is duurzaamheid een aanjager geworden voor innovatie, concurrentiekracht en groei, naast het creëren van winst voor milieu en maatschappij. De DSGC ontwikkelt, deelt en stimuleert kennis over duurzame bedrijfsmodellen in binnen- en buitenland. De coalitie wordt door VNO-NCW ondersteund en gefaciliteerd door EY. Jan-Peter Balkenende is voorzitter van de DSGC.

De DSGC werd begin 2012 opgericht. Eerdere publicaties zijn Towards Sustainable Growth Business Models (september 2012) en ‘Combatting climate change through business action’ (juli 2014).

De publicatie is hier online te lezen (engels).