Op 4 november 2022 hield de toonaangevende autoriteit op het gebied van corporate purpose en duurzaamheid, professor Robert G. Eccles, de Piet Sanderslezing. In zijn voordracht pleit Eccles voor het overbruggen van de ideologische kloof om een succesvolle toekomst van duurzaamheidsrapportage en duurzaam beleggen te verzekeren. Daarnaast biedt hij perspectief op de toekomst van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, waarbij hij lessen trekt uit financiële verslaggeving. Een van de aanwezigen was Jan Peter Balkenende, hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation van Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law. Na de lezing hielden de twee contact en vroeg Eccles aan Balkenende of hij een interview wilde doen. Jan Peter Balkenende stemde vriendelijk toe.

Dutch Sustainable Growth Coalition

In het interview op de website Forbes.com gaan Eccles en Balkenende onder meer in op het werk van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), die wordt voorgezeten door Balkenende. Het doel van deze CEO-geleide coalitie van 8 Nederlandse multinationals is om bedrijfsmodellen voor duurzame groei te stimuleren die economische winstgevendheid combineren met ecologische en sociale vooruitgang en op die manier bijdragen aan het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).

Over Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende werd in december 2010 hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law.

Hij ging met emeritaat afgelopen december. Daarvoor was hij van 2002-2010 premier van Nederland. De vier voorgaande jaren was hij voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. In oktober 2022 is Jan Peter Balkenende bij Koninklijk Besluit minister van Staat geworden.

Over Robert G. Eccles

Robert G. Eccles is een toonaangevende autoriteit op het gebied van het integreren van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in beslissingen over de toewijzing van middelen door bedrijven en investeerders, evenals ’s werelds meest vooraanstaande academische experts op het gebied van integrale rapportage. Bedrijfsrapportage is een onderwerp dat verweven is in veel van Eccles’ onderzoeks-, managementpraktijken en openbare beleidsperspectieven.

Als senior adviseur bij Boston Consulting Group, gasthoogleraar in Management Practice aan de universiteit van Oxford en voorzitter van de Sustainability Expert Advisory Council van de KKR, blijft Eccles zijn expertise op een zinvolle manier tonen aan onze generatie.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam