Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) heeft een brief met aanbevelingen gestuurd aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol om in de nieuwe kabinetsplannen een groen industriebeleid te waarborgen. Dat is cruciaal voor een weerbare en duurzame toekomst in Nederland en Europa.

In de brief vraagt de DSGC om een groen industriebeleid, bestaande uit:

1. een voorspelbaar energie- en klimaatbeleid.

2. substantiële investeringen in de ontwikkeling naar een circulaire economie.

3. een werkbare invoering van Europese wetgeving voor bedrijfsrapportages over duurzaamheid en sociale kwesties (bekend onder de afkortingen CSRD en CSDDD).

De coalitie benadrukt de noodzaak aan de nieuwe regering om de komende jaren consistent leiding te geven aan de voortgang van de klimaattransitie en de overgang naar een circulaire economie in Nederland. Dit betekent vooral geen omkering, maar juist het voortvarend voortzetten van beleid en wetgeving die deze transities mogelijk maken. Daarnaast is het essentieel om in dit verband de vraag naar duurzame oplossingen vanuit consumenten en bedrijven verder te stimuleren.

“Als internationale bedrijven met een aanzienlijke aanwezigheid in Nederland, staan wij klaar om samen te werken met het nieuwe kabinet en actief bij te dragen aan de realisatie van alle aspecten van inclusieve, sociale en duurzame groei.”

De DSGC is ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking op het gebied van klimaat, circulariteit en de uitvoering van wet- en regelgeving aan de basis staat van de broodnodige verduurzaming van onze economie.

Over de DSGC

De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt gevormd door acht van origine Nederlandse, internationaal opererende bedrijven. De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.

De DSGC wil de ontwikkeling en implementatie van duurzame business modellen versnellen en zo haar bijdrage aan de realisatie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  van de Verenigde Naties vergroten.
De SDG’s omvatten de enorme uitdagingen waarvoor de wereld staat. De klimaatverandering, uitputting van de aarde en bevolkingsgroei bedreigen het voortbestaan van de mensheid. Systeemveranderingen zijn nodig om een goed leven voor volgende generaties veilig te stellen. De leden van de DSGC investeren in die veranderingen. Dit waarborgt ook de continuïteit van hun bedrijf op de lange termijn. De leden van de DSGC zijn sociaal verantwoordelijk, opereren inclusief, streven naar verantwoordelijke productie en consumptie en een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de hele keten.

Klik hier voor het opiniestuk in de Volkskrant.