Koninklijke Grolsch heeft een duidelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid: een klimaatneutrale brouwerij in 2025. Onder de titel DUURZAAM.KARAKTER. voert het bedrijf al jaren een actief duurzaamheidsbeleid. Het veiligstellen en reduceren van watergebruik is daarbij een van de speerpunten “Duurzaamheid zit in ons DNA en karakter”, zo weet Susan Ladrak, sustainability manager bij bierbrouwer Grolsch. “We zijn een eigenzinnige brouwer en houden van innoveren.”

Ladrak geeft aan dat het onderwerp duurzaamheid verder gaat dan alleen milieuaspecten, zoals energieverbruik, verpakkingen en afvalstromen. “We kijken ook naar de menselijke kant: we vinden het bijvoorbeeld belangrijk bij te dragen aan verantwoord alcoholgebruik en zetten ons in voor inclusiviteit op de werkvloer.” Ze vertelt dat 2020 en 2021 spannende jaren waren. De wereldwijde coronapandemie had voor de brouwerij grote gevolgen: de horeca was lange tijd gesloten en festivals en evenementen gingen niet door. “Toch hebben wij in die pittige tijd door hard werken nog veel mooie dingen kunnen doen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Ladrak. “Daar zijn we trots op en dat motiveert eens te meer om te blijven zoeken naar verbeterpunten.”

Waterrisico-assessment

Een van de zes speerpunten van het duurzaamheidsbeleid is het veiligstellen van waterbeschikbaarheid en reduceren van watergebruik. Ladrak: “Voor de brouwerij hebben we jaren geleden al een waterrisico-assessment laten uitvoeren om de beschikbaarheid en kwaliteit van water voor de korte en lange termijn in beeld te krijgen. Een jaar of tien geleden was dat risico vrij beperkt, maar na de droge zomers van 2018 en 2019 hebben we het assessment opnieuw uitgevoerd. Toen werd duidelijk dat beschikbaarheid van voldoende water op de korte en lange termijn niet gegarandeerd was. Daarom kijken we nu nadrukkelijk welke opties er zijn om op korte en lange termijn voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben. Zo onderzoeken we hoe we het watergebruik van de brouwerij verder kunnen reduceren, of we meer water kunnen hergebruiken en/of we nieuwe bronnen kunnen slaan.”

Efficiency verhogen

Naast de plannen voor de langere termijn heeft Grolsch inmiddels ook verschillende acties ondernomen die al op korte termijn effect hebben. De pompstrategie van de bronnen is bijvoorbeeld verder geautomatiseerd, waardoor de bron met het hoogste niveau als eerste aangezet wordt. Daarnaast zijn de kwaliteitsanalyses uitgebreid om de kwaliteit nog beter in kaart te brengen en beter te kunnen borgen. En ook voor het terugdringen van het watergebruik liggen er verschillende plannen klaar. “Door Covid heeft de waterefficiency onder druk gestaan, maar we gaan de komende jaren weer veel doen om die efficiency te verhogen. We streven naar een bier/waterefficiëntie van 3 hl/hl in 2025. En dat is een behoorlijke uitdaging!”

Regionale wateragenda

Wanneer we verder inzoomen op de doelstelling veiligstellen en reduceren van watergebruik wordt duidelijk dat Grolsch daarbij niet alleen kijkt naar de eigen brouwerij, maar naar de hele keten en de regio. Ladrak vertelt dat het bedrijf samen met Vitens, Waterschap Vechtstromen en ENVAQUA in april een bijeenkomst organiseerde met verschillende experts en belanghebbenden vanuit de publieke sector, het bedrijfsleven en de belangrijkste kennisinstellingen in de regio. “Daar hebben we afgesproken om een regionale wateragenda te ontwikkelen om de beschikbaarheid van water in Twente te borgen. Op die agenda staan verschillende actiepunten: van het vergroten van de bewustwording tot concrete projecten om water te besparen en alternatieven te onderzoeken. De oplossing van het waterprobleem zit echt in een goede samenwerking. We willen en moeten over onze eigen silo’s heen kijken om zo het beste voor de hele keten en voor de regio te doen. En dan is samenwerking de sleutel.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in VEMW-magazine