Drie jaar na de ondertekening van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen zijn supermarkten, aangesloten bij het CBL, hard op weg hun beleid volledig volgens de OESO-richtlijnen uit te voeren. Zo scoren supermarkten 91 procent op de integratie van het IMVO-beleid in de bedrijfsvoering, blijkt uit het self-assessment voorafgaand aan de vandaag gepubliceerde CBL-rapportage ‘IMVO-risicomanagement in de supermarktbranche’. Op het gebied van het prioriteren van risico’s in de keten is dat 88 procent. Verder heeft de branche, samen met ketenpartners, het afgelopen jaar concrete resultaten geboekt op verschillende projecten, zoals het impact assessment in de tomatenketen.

De derde jaarmeting, uitgevoerd in de periode juli-augustus 2021, laat zien dat de supermarktbranche op bijna alle onderwerpen vooruitgang heeft geboekt. Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL, is trots op deze vooruitgang: “De afgelopen jaren hebben we laten zien dat IMVO hoog op de agenda van de supermarktbranche staat. In het derde jaar hebben supermarkten nóg meer stappen gezet richting de uitvoering van volwassen IMVO-beleid: ketens worden nog beter doorgelicht en de vele projecten laten zien dat supermarkten handelen op basis van de opgedane inzichten.”

Risico’s beter in beeld

Deze stappen zorgen voor meer inzicht in tweedelijnsproductielocaties en betere bekendheid van de geografische herkomst van producten en grondstoffen. Echter, de belangrijkste verbetering is dat supermarkten beter in beeld hebben welke risico’s er in de keten zijn en is er flinke vooruitgang geboekt in het opstellen van concrete plannen van aanpak met activiteiten om risico’s te verminderen. Deze plannen en bijbehorende doelstellingen hebben tot verschillende projecten geleid. Bijvoorbeeld de ondertekening van het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), om de cacaoketen verder te verduurzamen. Ook slagen supermarkten er beter in over het IMVO-beleid te communiceren.

Inzet blijft noodzakelijk

Supermarkten blijven zich inzetten om de aandachtspunten die uit de rapportage komen, aan te pakken. Zo blijft het voor supermarkten bijvoorbeeld een aandachtspunt om een goed werkend klachtenmechanisme op te zetten. Ook blijven zij werken aan concrete projecten op individueel niveau, samen met de branche en met andere convenantspartijen. De afronding van het assessment in de tomatenketen vindt bijvoorbeeld dit convenantsjaar nog plaats en worden in 2022 weer nieuwe resultaten van het Leefbaar Loon Bananenproject gepresenteerd.