Voor de productie van vlees, eieren en zuivel worden varkens, kippen en koeien gevoederd met sojaproducten. De teelt van soja in met name Zuid-Amerika kan gepaard gaan met sociale, ecologische en economische problemen. Nederlandse supermarkten hebben een indirecte rol in de soja-veevoerketen, maar vinden desalniettemin dat het tijd is om actie te ondernemen. Daarom lanceert het CBL vandaag het ‘Actieplan Duurzame Soja’.

In het CBL-Actieplan Duurzame Soja is een aantal specifieke aandachtpunten benoemd. Zo is essentieel dat lokale partijen (kleine boeren, arbeiders) beter vertegenwoordigd worden in de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). Hier kunnen internationaal opererende NGO’s behulpzaam bij zijn. Ook moet extra kritisch worden gekeken naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van soja en mag er geen Amazonebos meer worden gekapt voor de sojaproductie.

“De supermarktbranche wil de problemen die gepaard gaan met de teelt van soja helpen aanpakken. Wij willen daarbij dat de gehele sojateelt verduurzaamt. Alleen dan kun je echt wat betekenen. Omdat Nederlandse supermarkten RTRS-soja eisen van hun toeleveranciers, kunnen consumenten straks met een gerust hart vlees, eieren en zuivel eten en drinken.” aldus Marc Jansen, directeur Consumentenzaken en Kwaliteit van het CBL.

De productie en handel in soja is een immense mondiale bedrijfstak waar honderden miljoenen tonnen wereldwijd verhandeld worden. Een klein deel van het bijproduct van de sojaverwerkende industrie komt indirect via het veevoer, boerderijen, slachterijen en supermarkten terecht op het bord van de consument. Het CBL zoekt de oplossing voor het verduurzamen van de soja-veevoerketen door aan te sluiten bij de Round Table.

Onlangs heeft de RTRS overeenstemming bereikt over de criteria waaraan duurzame soja moet voldoen. Nu moet er middels grootschalige proefvelden zo spoedig mogelijk begonnen worden met de certificering van sojateelt. Het CBL wil dat soja uit deze proefvelden met voorrang naar Nederland wordt vervoerd zodat vlees, zuivel en eieren van huismerken van supermarkten zo snel mogelijk wordt geproduceerd op basis van duurzame soja.

Duurzame sojaproductie is een nieuw punt op de CBL-Duurzaamheidagenda. Ieder jaar worden hier enkele nieuwe agendapunten aan toegevoegd en worden er samen met ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties projecten opgezet om de voedselketen duurzamer te maken. Biologisch, arbeidsomstandigheden in de derde wereld, verdoofd castreren biggen, duurzame vis, koeien in de wei, scharreleieren, fatsoenlijk diertransport, schone en stille vrachtwagens en energiezuinige koelmeubelen zijn belangrijke onderdelen van de CBL-Duurzaamheidsagenda.