Uit meetgegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit over de tweede helft van 2006 bleken Spar, Super de Boer en C1000 het vaakst producten te hebben verkocht die niet voldoen aan de wettelijke normen. Ook C1000 zegt de cijfers serieus te nemen en gaat haar leveranciers aanspreken op de problemen. C1000 gaat echter geen aanvullende eisen stellen zoals Super de Boer wel doet.

Gisteren lanceerden Milieudefensie, Natuur & Milieu en Goede Waar & Co de Groente & Fruit Wijzer. Op dit kaartje kunnen consumenten zien hoe ze producten kunnen kopen die het minst vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen. De Groente & Fruit Wijzer is gebaseerd op gegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit, een overheidsinstantie. Hieruit blijkt dat de huidige wettelijke normen niet voldoende zijn om
(ongeboren) baby’s en kinderen te beschermen tegen gezondheidsschade door resten landbouwgif.

Op basis van de wetenschappelijke inzichten van onder meer de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO) is voor een groot aantal stoffen een gezondheids-norm vastgesteld. Het komt regelmatig voor dat het gehalte van gifresten op groente en fruit onder de wettelijke norm blijft, terwijl de WHO-gezondheidsnormen worden wél overschreden.

Afgelopen maandag sprak professor Sauer, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het televisieprogramma Radar ook al zijn zorg uit over de huidige wettelijke normen voor resten van bestrijdingsmiddelen. Hij stelde dat deze onvoldoende rekening houden met de specifieke kenmerken van kwetsbare groepen als zwangere vrouwen en kleine kinderen. Sauer pleitte voor strengere normen die uitgaan van de risico’s voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen.

Vorige week hebben de organisaties de twintig grootste supermarktketens in Nederland een brief gestuurd met suggesties hoe de problemen met bestrijdingsmiddelen kunnen worden voorkomen. Net als in Duitsland kunnen Nederlandse supermarkten extra eisen stellen aan hun leveranciers om de gezondheid van hun klanten te beschermen. De organisaties zijn blij dat Super de Boer als eerste het goede voorbeeld van de Duitse supermarkten volgt.