Sunbeam, toonaangevend leverancier van montagesystemen voor de zonnesector, heeft een bewuste keuze gemaakt voor aluminium dat is geproduceerd met een substantieel lagere CO2-uitstoot. Daarmee gaat Sunbeam een stap verder dan een keuze voor gerecycled aluminium. Met aluminium dat met hernieuwbare energie wordt geproduceerd, is nóg meer milieuwinst te boeken.

Aluminium is naast staal een van de belangrijkste materialen voor Sunbeams montagesysteem Nova. Om de milieu-impact van haar producten zo klein mogelijk te houden, heeft Sunbeam ook voor aluminium onderzocht wat de gevolgen van verschillende productiemethodes zijn voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Ze kwam daarbij tot een verrassende conclusie.

“Elke aluminiumproducent maakt al zo veel mogelijk gebruik van gerecycled aluminium”, aldus Peter Deege, CEO bij Sunbeam. “Het is veel goedkoper dan volledig nieuw aluminium maken”. Volgens een rapport van European Aluminium bespaart recycling maar liefst 95 procent van de energie die nodig is voor de productie van primair aluminium. Dat is voor producenten een enorme prikkel om aluminium in te zamelen en te hergebruiken. Ook past het gebruik van gerecycled materiaal in de duurzaamheidsdoelstellingen van aluminiumproducenten. De enige reden om niet meer gerecyclede content aan “standaard” aluminium toe te voegen is dat het er gewoon niet is. Met andere woorden: “Als we aluminium met bijvoorbeeld 90% gerecyclede content afnemen kunnen wij wel de vlag uithangen voor een ‘duurzaam’ product, in werkelijkheid wordt er geen frisdrankblikje méér door gerecycled.”

Sunbeam heeft zichzelf het doel gesteld om de CO2-uitstoot jaarlijks met 6% te verminderen en kwam tot de conclusie dat de manier van productie van primair aluminium een grote impact heeft op de uitstoot. In China komt bij de productie gemiddeld 20 ton CO2-equivalent per ton aluminium vrij. Door bewuste keuzes in het productieproces kunnen producenten deze uitstoot aanzienlijk naar beneden brengen. Sunbeam kwam bij hun leverancier Hydro uit bij het materiaal “Hydro REDUXA”: primair aluminium dat is geproduceerd met een uitstoot van maximaal 4 ton CO2-equivalent per ton. Dat is maar liefst 4,5 keer lager dan het wereldgemiddelde.

Recycling is een goed ingeburgerd concept dat consumenten begrijpen en zoeken. “In ons ideaalbeeld wordt er wereldwijd evenveel aluminium gerecycled als dat er gebruikt wordt. Zo kan een gesloten cirkel ontstaan” verduidelijkt Deege. Dus recyclen? Ja! En ook aandacht besteden aan het schoner produceren van primair aluminium, zodat uiteindelijk de carbon footprint van aluminium over de gehele linie minder wordt.

Bij Sunbeam maken we duurzame keuzes die bijdragen aan minder CO2-uitstoot in de wereld. De keuze voor Hydro REDUXA met een significant lagere uitstoot is hiermee geheel in lijn.