Vier jonge onderzoekers, waaronder de Groningse adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid, Björn Hoops, hebben een subsidie van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) toegekend gekregen voor de organisatie van een congres over privaatrecht en duurzaamheid. Sinds enkele jaren hebben duurzaamheidsambities ook de juridische wereld bereikt, op het gebied van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Met name op het gebied van het privaatrecht is er een groot aantal initiatieven dat de verduurzaming van het recht proactief wil vormgeven en niet op de wetgever wil wachten.

Ecologische duurzaamheid is een van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De aarde zal enkel leefbaar blijven, indien de manier van leven wereldwijd op een duurzamere manier wordt georganiseerd. ‘Duurzaamheid betekent in dat opzicht dat we niet alleen rekening houden met de noden en wensen van de huidige generaties die de aarde bevolken, maar ook met de generaties die na ons komen’, aldus Hoops. ‘Twee uitdagingen steken hierbij uit: de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ter bestrijding van de globale opwarming en de overgang naar een circulaire economie voor het behoud van waardevolle materialen en grondstoffen.’

De jonge onderzoekers willen een colloquium organiseren dat een holistisch beeld biedt van hoe het privaatrecht duurzaamheid reeds in acht neemt en hoe het dit in de toekomst het best kan doen zonder de behoeften van de huidige (niet-circulaire en/of CO2-intensieve) praktijk uit het oog te verliezen. Een gedeelde aandacht voor theorie en praktijk staat daarbij voorop.

Onderzoekers

Het colloquium wordt georganiseerd door:

  • Bram Akkermans (Maastricht University);
  • Björn Hoops (Rijksuniversiteit Groningen);
  • Elsabé Van der Sijde (South African Research Chair in Property Law, Stellenbosch);
  • Benjamin Verheye (KU Leuven).

Zij richten zich op privaatrechtelijke juristen uit België, Nederland en Zuid-Afrika, om zo duurzaamheid bovenaan de privaatrechtelijke agenda in de drie landen te plaatsen.

Het congres zal in 2021 in Leuven plaatsvinden en twee dagen duren, corona-proof en voor zover nodig online.