Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Bron
RVO

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het moet gaan om een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit beantwoordt kan worden. In totaal is er in 2019 ruim € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie – verdeeld in twee categorieën.

Impuls voor aanbestedende diensten

Voor 2019 zijn twee budgetten vastgesteld voor het inwinnen van extern advies bij een MVI adviseur. Per extern advies is € 10.000 beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Voor andere MVI-thema’s is totaal €75.000 beschikbaar voor externe adviezen en €5.000 per aanvraag.

Dit betekent dat meer dan 100 aanbestedende diensten een impuls kunnen ontvangen. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 1 mei tot en met 30 september 2019 of tot wanneer het subsidieplafond is bereikt.

Klimaatenveloppe

De subsidieregeling AKCI wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De Rijksoverheid geeft hiermee via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Deze subsidie geeft uitvoering aan het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020’.

Meer weten?

Share Button